Tunneleksperter fra instituttet på seminar i Hong Kong

Tunnelseminaret i Hong Kong med hovedtema «Cost efficient cavern construction in hard rock» ble en stor suksess med over 400 deltakere.

Seminaret var arrangert av NTN (Norwegian Tunnelling Network) i samarbeid med det norske Konsulatet og bransjeorganisasjoner i Hong Kong.

Fra IGP deltok Prof. Bjørn Nilsen og Prof. II Eivind Grøv blant de 12 NTN-foreleserne på seminaret.

Seminaret er omtalt her