Workshops i Rio de Janeiro

Denne uken har en delegasjon fra NTNU vært i Rio de Janeiro, Brasil og holdt to workshops i INTPART-prosjektene Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium og Brazil-Norway Production Optimization Consortium. Workshopene har brakt sammen omtrent 130 forskere fra akademia og industri i Rio fra Norge, Brasil, Nederland og Litauen. I tillegg har det vært en rekke besøk og møter med det føderale universitetet i Rio de Janeiro, Petrobras og Statoil.

Fra vårt institutt deltok Sigbjørn Sangesland, Milan Stanko, Mariana Diaz og Patrick Reurink. I tillegg var Sigurd Skogestad, Bjarne Foss, Mary Ann Lundteigen, Anne Barros, Johannes Jäschke, HyungJu Kim, Christoph J. Backi, Sveinung J. Ohrem, Dinesh Krishnamoorthy, og Joakim Rostrup Anderson fra NTNU del av delegasjonen.