To av våre Petroleum Engineering-studenter deltok i SPE Paper Contest i Krakow

Petroleum Engineering-studentene Mohamed Amine Bouhouche og Radmila Mandzhieva deltok i den årlige europeiske SPE Paper Contest holdt i Krakow, Polen 4.-9. april. Presentasjonene hadde titlene «Improvement of Reservoir Oil Recovery Using Gel Systems» og «Analysis of 2D thin section images as an important aspect of pore network modeling«. Begge presentasjonene er basert på deres semesterprosjekt, veiledet av professor Ole Torsæter.