Besøk fra forskerlinja ved videregående skole

Onsdag 5. april fikk instituttet besøk fra elever på forskerlinja ved Kristen Videregående skole Trøndelag (KVT).  Her ser vi stipendiat Sondre Gjengedal som forsker på grunnvarme, demonstrere prinsippene for varmepumpe. Elevene var interessert og spurte mange interessante spørsmål.