Kortreist stein

Byggeråstoffer som pukk, grus og sand utgjør 11 tonn per innbygger i Norge, og bør i så stor grad som mulig være kortreist skriver Børge Johannes Wigum og Marit Fladvad fra instituttet i Anleggsmagasinet 2/17.

Les artikkelen her: Anleggsmagasinet 2-2017

Bilde av Knut Opeide / Statens vegvesen