Dialogmøte mellom IV-fakultetet og IGP

Det årlige dialogmøtet mellom fakultet og institutt ble avholdt ved IGP i dag, se billedserie. Møtet omfatter presentasjon av fakultetets og instituttets utdannings- og forskningsaktiviteter for året som gikk, og utsiktene fremover.