DN har oppslag i dag om manglende studentrekruttering innen petroleumsfag ved NTNU

I dagens utgave av DN er det et tosiders oppslag om manglende studentrekruttering og frafall i førsteklasse av petroleumsstudiene ved NTNU. Noen av våre studenter er intervjuet av avisen, og artikkelen illustreres med bilder fra våre laboratorier. Artikkelen har flere feil, siden det fortsatt er 19 studenter i førsteklassen, og totalt antall petroleumstudenter i 1.-5. klasse, inkl. utenlandske studenter er 266. Men det er selvsagt bekymringsfullt at så få norske studenter søker seg til dette studiet.