Foredrag om offshore Newfoundland

NTNU og Memorial University i St. John’s på Newfoundland har et INTPART-samarbeid knyttet til Integrerte operasjoner og utbygging av oljefelt utenfor Newfoundland. Som ledd i dette er professor Lesley James på besøk denne uken. Tirsdag kl. 13:15 holder hun foredrag ved instituttet med tittel «Remote & Harsh Field Development Offshore Newfoundland, Canada». Foredraget holdes i P10 ved Petroleumsteknisk senter.