geoforskning.no: Norge trenger oljestudenter

Versjon 2Nettavisen geoforskning.no deltok på NGFs vinterkonferanse forrige uke, hvor Egil Tjåland holdt foredrag om behovet for petroleums- og geofaglig utdanning, og har intervjuet ham om behovene for fagfolk til olje- og gassbransjen fremover, såvel som mulighetene for å utnytte geofaglig kompetanse innen andre områder.