Rekordeksport av norsk gass til Europa i 2015

Hele 108,56 Gm3 naturgass ble sendt fra Norge til distribusjonsnettene i Europa i 2016, rapporterer Gassco. Dette er det største volumet av gasseksport i løpet av et år noen gang.