Jan Åge Stensen har gått bort

Vår kjære kollega og venn Jan Åge Stensen døde 24. mars etter kort tids sykdom. Jan Åge var  svært trivelig å være sammen med, og vi har mistet en god samarbeidspartner og venn. Jan Åge var forsker i SINTEF Industri og Professor II ved Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU. Han ble utdannet sivilingeniør i fysikk ved NTH i 1976 og tok doktorgraden i eksperimentell fysikk ved NTH i 1981.

Etter avlagt doktorgrad begynte Jan Åge i Norsk Hydros forskningssenter i Bergen. Han spesialiserte seg i eksperimentell reservoarteknikk, og han ble en av de første i Norge med spesialkompetanse innen dette viktige fagfeltet. Særlig hans forsknings- og utviklingsbidrag innen gass- og vanninjeksjon fikk betydning for utviklingen av flere oljefelter i Nordsjøen. Jan Åge var sentral i oppbyggingen av laboratoriet for økt utvinning (EOR-laboratoriet) til Norsk Hydro, og han var prosjektleder for flere store reservoarstudier i dette laboratoriet på slutten av 80-tallet. I 1991 kom han til forskningssenteret til Statoil på Rotvoll og der fikk han mange lederoppgaver i forbindelse med vurdering av utvinningsmetoder for Statoil-felter.

I 2009 ble han professor II ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, NTNU, og var NTNU-ansatt til utgangen av 2019. I denne perioden veiledet han flere PhD-kandidater og masterstudenter. Jan Åge kunne veldig mye om eksperimentell reservoarteknikk og metoder for økt utvinning. Studentene likte ham godt som veileder for han var inspirerende, tålmodig og likte å lære bort. De siste årene fikk han også ansvaret for reservoarteknikk-undervisningen til andre enn petroleumsstudenter, og med sin brede erfaring innen petroleumsteknolgi var han rett mann til denne oppgaven.

Jan Åge Stensen var en pioner innen eksperimentell reservoarteknikk i Norge, og han startet arbeider innen metoder for økt utvinning som nå viderføres i Equinor, SINTEF og NTNU.

Våre tanker og medfølelse går til familien.

Hilsen kolleger og venner ved NTNU

Gwenn Peron-Pinvidic has been hired as Adjunct Professor

Gwenn Peron-Pinvidic has been hired as an Adjunct Professor at the Department of Geoscience and Petroleum. She did an engineer school in geophysics and a Master in geology before getting her PhD at the University of Strasbourg, in France. Gwenn then did a first post-doc in the US, at the Woods Hole institute near Boston, and a second post-doc at Total in Paris, before coming to Norway and the NGU in 2008.

Gwenns research focuses on the geodynamics of rifting, the formation and evolution of rifted margins and lithospheric break-up. She combines seismic reflection interpretation with potential field modelling and onshore analogues knowledge to study extensional processes in terms of tectonic structures, stratigraphic geometries and magmatic content.

Gwenn is French, have two children and live in Klæbu.

Welcome Gwenn!

IGP i The Technocrat

Egil Tjåland og Jon Kleppe var i Ghana i oktober 2018 for å innlede samarbeid med universitetet Kwame Nkrumah University of Science of Technology (KNUST). Dette var en gjenvisitt etter at KNUST besøkte NTNU i september 2018. I 2019 deltok NTNU i et statsministerbesøk til Ghana i mai, hvor et MOU mellom de to universitetene ble signert. Utdanning av lærere ved KNUST til ph.d-nivå er viktigste element.

KNUST har er en «årsrapport» «TECHNOCRAT», og i 2018-2019-utgaven er NTNU-besøket gitt stor oppmerksomhet

 

Grunnvarme er en viktig del i fremtidens grønne puslespill

Grunnvarme er en viktig del i fremtidens grønne puslespill. Målsetningen er å lage bærekraftige energiløsninger med lave klimautslipp i samspill med andre fornybare energiformer. I dag var dette temaet på frokostmøte ved Asplan Viak. Randi Kalskin Ramstad er sentral i Ormel-prosjektet (Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til oppvarming og kjøling i Melhus og Elverum)

 

Forskningstorget 2020 – invitasjon til deltagelse og oppstartsmøte

Forskningstorget i Trondheim arrangeres fredag 18. og lørdag 19. september
Hvor: NTNU Kalvskinnet, park- og parkeringsområdet ved NTNU Vitenskapsmuseet
Hvorfor: Få forskningen ut til folket. Forskningstorget skaper en spennende møteplass mellom forskningsmiljøer og det vanlige publikum Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet i tett samarbeid med Vitensenteret og DKNVS
Ønsker du å formidle forskning fra ditt fagmiljø på en ny og engasjerende måte? Da inviteres du/dere til å delta med aktivitet på Forskningstorget i Trondheim 18.-19. september.

Fredag 18. september, kl. 9 -14 og lørdag 19. september, kl. 11-15.
For mer informasjon og påmelding:
Kom på et uforpliktende oppstartsmøte fredag 20. mars kl. 09:00 – 10:00 Møterom E1-118 i Realfagbygget (1.etg.). Vi sørger for kaffe, te og enkel servering.
Påmeldingsfrist til oppstartsmøtet: send en epost til marianne.sjoholtstrand@ntnu.no innen 16. mars. Har du ikke mulighet til å delta på møtet, men ønsker likevel å bidra med aktivitet til Forskningstorget, send oss en e-post.

Les mer her:
Forskningstorget 2020

Nicole Fett ansatt som prosjektøkonom

Nicole Fett er ansatt som Prosjektøkonom ved instituttet.

Hun har bachelor i international business og finance fra Cal State Fullerton og master i International Bus. og Marketing fra NTNU. Nicole er født og oppvokst i Los Angeles i USA. På fritiden er hun ofte å se på fjelltur eller spiller baseball for Trondheim Baseballklubb.

Velkommen Nicole!

Researchers’ Night 2020 – invitasjon til deltagelse og oppstartsmøte

Når: Fredag 25. september kl. 18.00 – 22.00
Hvor: Realfagbygget på Gløshaugen, NTNU Trondheim
Hvorfor: Researchers’ Night er et viktig formidlingsarrangement som årlig samler elever og lærere fra videregående skoler og folkehøgskoler i Trøndelag. Her kan du formidle din forskning gjennom ulike aktiviteter, for eksempel: foredrag, laboratoriebesøk eller aktiviteter på stand.

Researchers’ Night (RN) – Ungdommens forskernatt ved NTNU har de siste 15 årene blitt gjennomført som en del av Forskningsdagene. RN på NTNU er Norges største arrangement i sin klasse og samler hvert år ca. 1000 besøkende en fredags kveld i Realfagbygget på Gløshaugen. Arrangementet omtales som et av NTNUs største og viktigste formidlingsarrangement hvor alle fakulteter og enheter ved NTNU inviteres til å bidra med aktiviteter.

For mer informasjon og påmelding til oppstartsmøte:
Vi inviterer til et uforpliktende oppstartsmøte mandag 16. mars kl. 8.30-9.30 Møterom DU2-150 i Realfagbygget. Påmeldingsfrist til oppstartsmøtet: 10. mars, send en epost til marianne.sjoholtstrand@ntnu.no Har du ikke mulighet til å delta på møtet, men ønsker likevel å bidra med aktivitet til RN2020, send oss en e-post.

Les mer her:

researchers night