Oppfordring! Vi trenger videohilsener fra faglærere til utmatrikulering på IV

I forbindelse med digital utmatrikulering den 12. juni for IVs avgangsstudenter 2020 ber vi om bidrag fra faglærere med en videohilsen!

Filmsnuttene vil bli vist under den digitale utmatrikuleringen. Dersom du ønsker å bidra, trenger vi:

  • Et 5-10 sekunders videoklipp
  • Liggende format (landskap)
  • Hilsen (for eksempel: «lykke til, takk for nå» eller ett «vink»Les mer på Innsida her

Hvis noen trenger hjelp med å lage videoklipp kan dere kontakte kommunikasjonsrådgiver Jon Are Nilsen

Frist for innlevering av klipp er 1.juni

Aleksandra Maria Lang has defended her thesis for the PhD degree

Kari Moen, Aleksandra Lang and Megan Becker

Aleksandra Maria Lang has defended her thesis for the PhD degree at the Department of Geoscience and Petroleum at NTNU. The title of the academic thesis was: » A Geometallurgical Approach Applied to the Tromsdalen Calcite Operation »

The Assessment Committee consisted of Associate Professor Megan Becker, University of Cape Town, Sør-Afrika, Dr. ing Kari Moen, Omya Hustadmarmor, Norway and Professor Charlie C. Li, NTNU

Professor Charlie C. Li at the Department of Geoscience and Petroleum at NTNU has been the Administrator of the Committee.

Associate Professor Kurt Aasly, Department of Geoscience and Petroleum, has been the candidate’s main supervisor and Associate Professor Steinar Ellefmo, Department of Geoscience and Petroleum has been the candidate’s co-supervisor.

Congratulations Aleksandra!

Alberto Luis Bila has defended his thesis for the PhD degree

Alberto Luis Bila has defended his thesis for the PhD degree at the Department of Geoscience and Petroleum at NTNU. The title of the academic thesis was: «Experimental investigation of surface-functionalized silica nanoparticles for enhanced oil recovery»

The Assessment Committee consisted of Professor Henri Bertin, University of Bordeaux, Frankrike, Associate Professor Tina Puntervold, University of Stavanger and Associate Professor Ashkan Jahanbani Ghahfarokhi, NTNU

Associate Professor Ashkan Jahanbani Ghahfarokhi at the Department of Geoscience and Petroleum at NTNU has been the Administrator of the Committee.

Professor Ole Torsæter, Department of Geoscience and Petroleum, has been the candidate’s main supervisor and Professor Jan Åge Stensen, Sintef Petroleum has been the candidate’s co-supervisor.

Congratulations Alberto!

Charlie Li: Jordskjelv den 18. mai i Kirunagruven

Natt til mandag rystet et jordskjelv Nord-Sverige med episenter ved gruveselskapet LKABs gruver i Kiruna. Professor Charlie Li kommenterer hendelsen slik:

Skjelvet i en magnitude på 4,9 skjedde kl. 03.11 den 18. mai i liggeveggen på 1108 meter nivå i Kriunagruven. Det sies i nyheter at skjelvet er menneskeskapt fordi det skjedde på grunn av endringer i bergspenninger i bergmassen som følge av uttak av jernmalm i underjord. Kirunagruven bruker en såkalte skivrasbrytningsmetode for å utta jernmalm. Med denne brytningsmetoden vinner man ut alle malm og sidebergmaterialer raser inni brytningsrommene. Sidebergmassene sprekker opp og berget under brytningsnivået blir hardt presset (såkalte spenningskonsentrasjon). Nye sprekker blir skapet og utvikler seg under det hevete spenningstilstanden. Ved noe tidspunkt beveger den oppsprukkete veggbergmassene seg plutselig langs bruddplanene. Da skjer gruveskjelver. I Kirunagruven ligger storskalabruddplanene i liggeveggen. Alle de store skjelvene de siste årene skjedde i liggeveggen i Kiruna. Episenteret av skjelvet den 18. mai var også i liggeveggen på 1108 meter nivå som er litt ovenfor dagens brytnings nivået. På dette nivået er bergspenninger enormt høye i dag. Gruven har et sofistikert seismisk overvåkingssystem for å overvåke seismiske hendelser i gruveområdet. Systemet kan fortelle hvor episentret er når et gruveskjev oppstår, men kan ikke forutsi det.

Les mer her:
https://www.mining-technology.com/projects/kiruna/

https://en.wikipedia.org/wiki/Kiruna_Mine

Welcome Alexandre Lavrov

Alexandre Lavrov has been hired as Professor in Numerical Modelling at the Department of Geoscience and Petroleum, Group for Engineering Geology and Rock Mechanics. He holds PhD and DSc degrees from the Moscow State Mining University. He took post-doc at the Department of Civil Engineering, Catholic University of Leuven (Belgium) in 2000-2002. He came to Norway in 2003 to work at SINTEF Petroleum Research, Formation Physics Department, where he was researcher (2003-2008) and senior researcher (2008-2017). From 2018 to 2020, he was senior researcher at SINTEF Industry.
In rock mechanics and hydrogeology, numerical modelling is routinely used as a design tool. It also enables scientists and practitioners to improve their understanding of fundamental processes, understanding that is often difficult to obtain via experiments alone. Alexandre’s research centers on numerical modelling in several related areas, namely rock mechanics, flow in porous and fractured media, and fracture mechanics of rocks. This includes development, implementation and application of numerical methods, both Lagrangian and Eulerian. Amongst other topics, he is working with numerical modelling of Newtonian and non-Newtonian fluid flow in fractures, advective transport in fractures, induced fracture propagation, and properties of naturally-fractured rocks. His research has strong focus on fundamental aspects of rock mechanics and on complex hydro-mechanically coupled processes at different scales.

Welcome!

50 percent increase in applicants for a bachelor’s degree in geology

There is a 50 percent increase in applicants for a bachelor’s degree in geology at NTNU compared to last year, and there are also good numbers for Geotechnology and the international petroleum programs. As expected, Petroleum Geoscience and Engineering are experiencing a slight decline compared to the previous year. Head of department Egil Tjåland is pleased with the applicant numbers