BRU21-teamet har besøkt OED og OG21

oed_og21bOnsdag besøkte BRU21-teamet OED og OG21 i OEDs lokaler i Oslo for å diskutere utfordringer for industrien under de lave oljeprisene, og hva som kreves av ny teknologi og prosesser for at industrien igjen skal bli konkurransedyktig. Fra OED møtte Torgeir Knutsen og Stig Svenningsen, og fra OG21 Gunnar Lille. Fra NTNU deltok Egil Tjåland, Sigbjørn Sangesland, Arild Nystad og Jon Kleppe. Dette var det siste møtet i BRU21-runden som har omfattet omtrent 40 bedrifter og institusjoner.

Besøk fra Brasil

En gruppe fra de brasilianske organisasjonene BNDES, FINEP og ABDI besøkte SINTEF og NTNU i går og i dag. De er invitert av OED, og formålet med besøket er utveksling av erfaringer knyttet til implementering av ny teknologi innen oppstrømsvirksomheten, samt diskusjon av forskning og samarbeid innen olje-, gass- og marinsektoren. Fra instituttet deltok Egil Tjåland og Patrick Reurink.