Besøk fra Seoul National University

8 studenter fra Seoul National University innen petroleumsteknologi og skipsdesign sammen med instituttleder og en forsker besøkte NTNU og IPT mandag 15. august. Dette var en del av deres årlige ekskursjon, og de fikk bli bedre kjent med utdanning og forskning innen petroleumteknologi og geofysikk ved NTNU. Fra IPT deltok Milan Stanko og Patrick Reurink, og Hyung Ju Kim fra IPK.

Synkrotron EOR-eksperimenter i Sveits

hamidHamid Hosseinzade Khanamiri, Reidun C. G. Aadland og Georg Voss fra IPT og Morten Vassvik fra Institutt for fysikk var forrige uke i Sveits etter en vellykket søknad om stråletid ved Swiss Light Source (SLS), Paul Scherrer Institute (PSI). Det ble foretatt EOR-eksperimenter i mikroskopisk skala, og  effekten av lavsaline surfaktanter og vann på oljeutvinning ble undersøkt. Synkrotronen gir unike muligheter til å følge endringer i olje- og vannfordelingen i porene av en porøs bergart i tre dimensjoner og i høy oppløsning.

Søker etter professor/førsteamanuensis i petrofysikk og formasjonsevaluering

NTNU_Petrophysics

Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk søker etter en professor/førsteamanuensis i petrofysikk og formasjonsevaluering

Hovedoppgavene tillagt stillingen er innen forskning og utdanning i petrofysikk og formasjonsevaluering. Spesielt med fokus på integrasjon av brønndata, inklusive brønnlogger og laboratorieanalyser av kjerneprøver, i forskning på undergrunnsgeologi og reservoaregenskaper. Professoren vil også ha ansvar for å veilede masterstudenter og doktorgradskandidater.

For ytterligere informasjon om stillingen og instituttet, ta kontakt med:

For full stillingsbeskrivelse og hvordan søke stillingen: www.jobbnorge.no.

IO-senterrapport oppsummerer 8 år som SFI

Senteret for Integrerte Operasjoner i Petroleumsindustrien har vært en vellykket SFI med 13 industripartnere og 4 forskningspartnere.

I løpet av denne 8-årsperioden har IO-senteret:

Les hele rapporten her.

Ny spin-off fra IPT: Rockseis

Rockseis er et nytt selskap spunnet ut fra IPT med gründerne Ståle E. Johansen, Børge Arntsen og Sigbjørn Sangesland. Selskapet utvikler løsninger basert på den nye teknologien Surface seismic while drilling, og leverer løsninger innen seismisk modellering og inversjon, og geofysisk tolkning og geologisk modellering. Les mer på www.rockseis.no.