IO-senterrapport oppsummerer 8 år som SFI

Senteret for Integrerte Operasjoner i Petroleumsindustrien har vært en vellykket SFI med 13 industripartnere og 4 forskningspartnere.

I løpet av denne 8-årsperioden har IO-senteret:

Les hele rapporten her.