Produksjonstall for november

Oljedirektoratet har publiser foreløpige produksjonstall for november, som viser en væskeproduksjon på 1 993 000 fat/dag (-1,5% sammenlignet med oktober) og et totalt gassalg på 10,6 GSm3 (-2%). Se OD