Produksjonstall for november

npdOljedirektoratet har publisert foreløpige produksjonstall for november som viser en gjennomsnittlig væskeproduksjon på 2 153 000 fat/dag, som er 2% mer enn i oktober. Det totale gassalget var 10,8 GSm3, dette er det samme som i oktober.