Nytt INTPART-prosjekt: BN Subsea Operations Consortium

Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium med prosjektleder Sigbjørn Sangesland er en av 20 søknader som fikk tildeling i årets INTPART tildeling. Prosjektet har som mål å utvikle et verdensledende miljø for subsea operasjoner med aktører fra Norge og Brasil innen utdanning og forskning.

Partnere er NTNU, GCE Subsea, University of Sao Paulo, Federal University of Rio de Janeiro, Statoil og Petrobras.

3 andre INTPART-søknader fra NTNU ble innvilget, se hele listen her.