EOR og CO2-lagringssymposium på Kirkebyfjellet

Gjennom INTPART-prosjektet mellom NTNU og Universitetet i Calgary pågår det første symposiet på avansert forskning og utdanning innen CO2-lagring og økt utvinning på Kirkebyfjellet i Meråker, 22. og 23. november.

Deltagere fra NTNU, Universitetet i Calgary, Oljedirektoratet, Gassnova, SINTEF Petroleum, CMR, PFI og Statoil er til stede for å diskutere pågående initiativer og fremtidig samarbeid.

NTNU-deltagerne:  Ole Torsæter, Martin Landrø, Philip Ringrose, Reidun Cecilie Aadland, Bahador Najafiazar, Ashkan Jahanbani Ghahfarokhi, Hamid Hosseinzade Khanamiri, Alberto Luis Bila, Katie Aurand, David Wehner og Patrick Reurink.

Samarbeidet er finansiert av NFR og SIU gjennom INTPART-programmet.