BRU21-teamet har besøkt OED og OG21

oed_og21bOnsdag besøkte BRU21-teamet OED og OG21 i OEDs lokaler i Oslo for å diskutere utfordringer for industrien under de lave oljeprisene, og hva som kreves av ny teknologi og prosesser for at industrien igjen skal bli konkurransedyktig. Fra OED møtte Torgeir Knutsen og Stig Svenningsen, og fra OG21 Gunnar Lille. Fra NTNU deltok Egil Tjåland, Sigbjørn Sangesland, Arild Nystad og Jon Kleppe. Dette var det siste møtet i BRU21-runden som har omfattet omtrent 40 bedrifter og institusjoner.

Jon Marius Venstad har disputert

venstad_141216Hans avhandling har tittelen «Transmission Wave-Equation Envelope Tomography». Bedømmingskomiteen har bestått av  professor Stewart A. Greenhalgh, ETH, sjefsforsker Frank Agnar Maaø, Statoil og professor Martin Landrø, NTNU.  Prøveforelesningen hadde tittelen «Multiparameter full waveform inversion – basic concepts and future challenges». Hovedveileder har vært professor Børge Arntsen, NTNU.

Torbjørn Pedersen har disputert

pedersen1_141216Hans avhandling har tittelen «Holistisk Flow and Pressure Control for Underbalanced Drilling Operations». Bedømmingskomiteen har bestått av  professor Gioia Falcone, Cranfield University, forsker Øyvind Nistad Stamnes, SINTEF og professor Pål Skalle, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen «Big data and machine learning, what it is and what it is not – applications within oil well drilling operations». Hovedveileder har vært professor II John-Morten Godhavn, NTNU og medveiledere professor Lars Imsland, NTNU og professor Gerhard Nygaard, UiS.

Ny OG21-strategi: økt verdiskaping og lavere klimagassutslipp.

OG21 presenterte den nye strategien under forrige ukes OG21 Forum i Oslo. Ny teknologi kan utløse verdier for milliarder og gi lavere klimagassutslipp

Gjennom OG21 samarbeider oljeselskap, universiteter, forskningsinstitusjoner, leverandører og styresmakter for å utvikle og gjennomføre en nasjonal teknologistrategi for Norge.

Les mer på OG21 sine nettsider.

Graduation Ceremony i Dar es Salaam

graduation_ceremony_2016_bEn Graduation Ceremony for studentene fra Tanzania som ble uteksaminert fra NTNU innen Petroleum Engineering og Petroleum Geoscience i 2016 ble arrangert i Dar es Salaam i dag. I tillegg til studentene var familiemedlemmer, lærere ved UDSM, ansatte ved Statoil Tanzania, den norske ambassadøren i Tanzania, Hanne-Merete Kaarstad, Egil Tjåland og Jon Kleppe tilstede.

Nytt INTPART-prosjekt: BN Subsea Operations Consortium

Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium med prosjektleder Sigbjørn Sangesland er en av 20 søknader som fikk tildeling i årets INTPART tildeling. Prosjektet har som mål å utvikle et verdensledende miljø for subsea operasjoner med aktører fra Norge og Brasil innen utdanning og forskning.

Partnere er NTNU, GCE Subsea, University of Sao Paulo, Federal University of Rio de Janeiro, Statoil og Petrobras.

3 andre INTPART-søknader fra NTNU ble innvilget, se hele listen her.