EOR og CO2-lagringssymposium på Kirkebyfjellet

Gjennom INTPART-prosjektet mellom NTNU og Universitetet i Calgary pågår det første symposiet på avansert forskning og utdanning innen CO2-lagring og økt utvinning på Kirkebyfjellet i Meråker, 22. og 23. november.

Deltagere fra NTNU, Universitetet i Calgary, Oljedirektoratet, Gassnova, SINTEF Petroleum, CMR, PFI og Statoil er til stede for å diskutere pågående initiativer og fremtidig samarbeid.

NTNU-deltagerne:  Ole Torsæter, Martin Landrø, Philip Ringrose, Reidun Cecilie Aadland, Bahador Najafiazar, Ashkan Jahanbani Ghahfarokhi, Hamid Hosseinzade Khanamiri, Alberto Luis Bila, Katie Aurand, David Wehner og Patrick Reurink.

Samarbeidet er finansiert av NFR og SIU gjennom INTPART-programmet.

Novemberkonferansen 2016 i Rio de Janeiro ble avholdt denne uken

Dette er den 4. konferansen i rekken. Arrangør er SINOS-alliansen, bestående av IFE, IRIS, NTNU, SIMULA, SINTEF and UiO, og formålet er å bygge nettverk mellom norske og brasilianske forskningsmiljøer, og å initiere forskningssamarbeid. Programmet for 2016-konferansen kan ses her. Fra instituttet deltok Patrick Reurink og Jon Kleppe.

Ashkan og Bahador presenterer sin forskning i Abingdon

Schlumbergers årlige EOR Workshop har i år tittelen EOR New Frontiers, og holdes i Oxford. Instituttet er invitert til å bidra med presentasjoner, og postdok. Ashkan Jahanbani Ghahfarokhi og ph.d.-kandidat Bahador Najafiazar presenterer begge  sitt arbeid med med «water diverting gel», både eksperimentelt og ved simulering. Se foto.

NTNU og NED-universitetet har arrangert konferanse i Islamabad

{ (130)Som del av samarbeidet mellom NTNU og NED-universitetet i Karashi i Pakistan knyttet til Norwegian Centre for Excellence in Petroleum Education ble det arrangert en konferanse i Islamabad i Pakistan. Rundt 100 personer deltok, se gruppebilde,  og hovedtema var Unconventional Resources. Se programmet her. Fra NTNU deltok Egil Tjåland, Patrick Reurink, Bahador Najafiazar og Jon Kleppe. Omtale, flere bilder og lenker til presseomtaler i pakistansk presse kan ses her.

 

Novemberkonferansen i Rio er fullført

Årets konferanse er den tredje i rekken, og har som formål å fremme forskningssamarbeid mellom Brasil og Norge. Arrangør er SINOS-konsortiet, et samarbeid mellom NTNU, SINTEF, UiO, IFE, IRIS og Simula, sammen med en rekke brasilianske universiteter og myndighetsinstitusjoner, samt Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIU og det norske konsulatet i Rio. Se programmet. Patrick Reurink og Jon Kleppe deltok i fagsesjonen Integrated Operations.