Besøk fra A*STAR til NTNU

IPT hadde torsdag 13. oktober møte med A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) fra Singapore for å diskutere pågående og fremtidig samarbeid. Professor Alfred Huan og Doreen Low fra A*STAR Graduate Academy er i Trondheim og møter flere forskningsgrupper ved NTNU.

Professor Ole Torsæter er for tiden Visiting Investigator hos A*STAR. Fra IPT deltok Ole Torsæter, Jon Kleppe, Georg Voss og Patrick Reurink. PhD kandidat Hamid Hosseinzade Khanamiri er med på bildet.

Besøk fra Pakistan

jkogmaDr. Muhammad Afzal fra Planning Commission i Ministry for Planning, Development & Reform i Pakistan besøkte instituttet i dag for diskusjoner knyttet til Norwegian Centre for Excellence in Petroleum Education ved  NED-universitetet, og kommende energirelaterte prosjekter i Pakistan. Deltakere fra instituttet var Egil Tjåland, Patrick Reurink og Jon Kleppe.

Besøk fra NED University of Engineering and Technology

Gjennom Norwegian Center of Excellence in Petroleum Studies ved NED University of Engineering and Technology, Karachi, Pakistan har vårt institutt besøk fra fire vitenskapelige ansatte i fire uker som skal øke sin kompetanse innen fagområdene reservoarteknikk, boring og produksjon, samt forskningskultur.

De som er hos NTNU i fire uker er Dr Javed Haneef, Dr Abdul Majeed, Syed Imran Ali og Abdulahad Manzoor.

Besøk fra Seoul National University

8 studenter fra Seoul National University innen petroleumsteknologi og skipsdesign sammen med instituttleder og en forsker besøkte NTNU og IPT mandag 15. august. Dette var en del av deres årlige ekskursjon, og de fikk bli bedre kjent med utdanning og forskning innen petroleumteknologi og geofysikk ved NTNU. Fra IPT deltok Milan Stanko og Patrick Reurink, og Hyung Ju Kim fra IPK.

Besøk fra den meksikanske ambassaden i Oslo

mexico1Ambassadør Luis Javier Campuzano fulgt av Mario Chaparro, Commercial, Cooperation and Cultural Affairs og Gustavo Rangel, Trade and Economic Adviser besøkte instituttet i dag for å diskutere samarbeid mellom NTNU og meksikanske universiteter og institutter. Fra instituttet deltok Egil Tjåland, Patrick Reurink og Jon Kleppe. I tillegg deltok Olav Bjarte Fosso og Harald Ellingsen. Bilde.

Besøk av INTSOK

IMG_8301INTSOK er organisasjonen for internasjonalisering av norsk olje- og gassvirksomhet, og har 350 partnerbedrifter, inkl. datterselskaper. Instituttet er akademisk partner til INTSOK. Werner Karlsson, som er  ansvarlig for INTSOKs aktiviteter i Midt-Østen og Europa besøkte instituttet torsdag for diskusjon om hvordan samarbeidet kan utvikles videre. Fra instituttet deltok Egil Tjåland, Patrick Reurink og Jon Kleppe.

Besøk fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet

IMG_8181Per Christer Lund er nytilsatt Norwegian Counselor for Science and Technology i Singapore, og besøker NTNU i dag sammen med Elin Skard, som er Singapore-ansvarlig i Forskningsrådet. Agenda kan ses her. Formålet er å diskutere hvordan han kan bidra til å videreutvikle NTNUs interesser knyttet til institusjoner i Singapore. Fra instituttet deltok Egil Tjåland, Patrick Reuring og Jon Kleppe.

Besøk fra Indonesia

indonesiaEn gruppe på 7 personer fra Indonesia, ledet av den norske ambassaden/Innovasjon Norge  i Djakarta besøkte instituttet i dag for å bli kjent med IOR-/EOR-forskning i Norge. Gruppen er del av Indonesia Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKKMIGAS), i tillegg til deltakere fra Institut Teknologi Bandung (ITB). Fra instituttet deltok Sigbjørn Sangesland, Martin Landrø, Patrick Reurink, Mathias Bellout, Katie Aurand og Jon Kleppe.