Nytt INTPART-prosjekt: BN Subsea Operations Consortium

Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium med prosjektleder Sigbjørn Sangesland er en av 20 søknader som fikk tildeling i årets INTPART tildeling. Prosjektet har som mål å utvikle et verdensledende miljø for subsea operasjoner med aktører fra Norge og Brasil innen utdanning og forskning.

Partnere er NTNU, GCE Subsea, University of Sao Paulo, Federal University of Rio de Janeiro, Statoil og Petrobras.

3 andre INTPART-søknader fra NTNU ble innvilget, se hele listen her.

EOR og CO2-lagringssymposium på Kirkebyfjellet

Gjennom INTPART-prosjektet mellom NTNU og Universitetet i Calgary pågår det første symposiet på avansert forskning og utdanning innen CO2-lagring og økt utvinning på Kirkebyfjellet i Meråker, 22. og 23. november.

Deltagere fra NTNU, Universitetet i Calgary, Oljedirektoratet, Gassnova, SINTEF Petroleum, CMR, PFI og Statoil er til stede for å diskutere pågående initiativer og fremtidig samarbeid.

NTNU-deltagerne:  Ole Torsæter, Martin Landrø, Philip Ringrose, Reidun Cecilie Aadland, Bahador Najafiazar, Ashkan Jahanbani Ghahfarokhi, Hamid Hosseinzade Khanamiri, Alberto Luis Bila, Katie Aurand, David Wehner og Patrick Reurink.

Samarbeidet er finansiert av NFR og SIU gjennom INTPART-programmet.

INTPART-sommerskolen i St. John’s er avsluttet

MUN_NTNU_GROUPSom del av INPART-samarbeidet mellom NTNU og Memorial University ble det avholdt en 6-ukers sommerskole i St. John’s, med vekt på utvikling av «An Integrated Operations (IO) Centric Exploration/Production Development Plan for the Flemish Pass, Offshore Newfoundland & Labrador». Skolen og prosjektet er nå avsluttet, og endelig presentasjon av prosjektresultatene ble gjort 3. august som del av MUNs årlige Process Engineering Day, hvor de også vant førsteprisen in the Production Optimization category. Studentene fra NTNU som deltok var Erik Norrud Pollen, Brage Strand Kristoffersen, Malin Bjørkøy, Håvard Langdalen, Katrine Seel og Sun Tianqi. Se deres Facebook-side for flere bilder.

Bli oppdatert på sommerskolen på Newfoundland

INTPARTgroupFem uker er gått siden sommerskolen, som er et delprosjekt av INTPART-samarbeidet mellom Memorial University (MUN) og NTNU, startet opp. Seks studenter fra NTNU og seks fra MUN deltar. Tema er Integrated Operations in Remote and Harsh Locations. Forelesere fra MUN og NTNU har gitt kortkurs, mens studentgruppene fasiliteres av lærere fra MUN. Gruppene fremfører presentasjoner av sine resultater kommende onsdag. Sommerskolen har en egen Facebook-side, hvor bilder fra aktivitetene deles.

Sommerskole på Newfoundland

INTPARTgroupSom del av INTPART-samarbeidet mellom NTNU og Memorial University (MUN) i St. John’s arrangeres det en sommerskole, se skisse,  for masterstudenter fra NTNU og MUN i sommer. Seks studenter fra NTNU vil delta i sommerskolen, og 6 fra MUN. Studentene fra NTNU er Malin Bjørkøy, Katrine Seel, Brage Strand Kristoffersen, Tianqi Sun, Håvard Langdalen and Erik Norrud Pollen. Oppstart var denne uken, og sommerskolen varer i 6 uker. Se bilder fra første dag.