Besøk av Schlumberger and Google

En gruppe fra Schlumberger og Google besøkte instituttet i dag for presentasjoner og diskusjon om Cloud Computing. Schlumberger samarbeider med Google om overføring av deres programmer til Cloud Computing. Dette gir brukere tilgang til massiv regnekapasitet uten selv å eie kraftige datamaskiner. Dette kan også være et tilbud til utdanning og forskning ved instituttet. Deltakere fra NTNU: Mathias Bellout, Carl Fredrik Berg, Dicky Haris Hidaya, Oras Mkinga, Brage Kristoffersen, Kristoffer Lund Vik-Langlie, Lyuan Xing og Jon Kleppe.

Mario Orlando Morales Cárdenas har disputert

Tittelen på hans avhandling er: «Assessment on the Decisive Parameters for Open Pit Slopes – A contribution based on a mine in hard rock environment». Følgende komite har vurdert arbeidet: professor Jonny Sjöberg, Luleå University of Technology, senior ingeniørgeolog Vidar Kveldsvik, Norges geotekniske institutt (NGI) og professor Bjørn Nilsen, NTNU. Det foreskrevne emnet for prøveforelesningen var: «Effects of blast vibrations and seismic activity on the stability of rock slopes and rock cuts». Professor Krishna Kanta Panthi, Institutt for geovitenskap og petroleum, har vært kandidatens hovedveileder.

Besøk fra vannkraftbransjen

I regi av Norwegian Research Centre for Hydropower Technology (HydroCen) besøkte100 deltakere fra PTK2018-Produksjonstekniske konferanse instituttet mandag 5.mars. Deltakerne fikk demonstrasjoner av ingeniørgeologiske undersøkelser, som svelletest, tester for bergmekaniske egenskaper og tester knyttet til borbarhet og kutterlivindeksen, samt se på utstyret forskerne våre bruker i den aller nyeste vannkraftforskningen.

Jentedagen 2018

Institutt for geovitenskap og petroleum var tilstede på Jentedagen 2018! Denne dagen er for jenter som går siste året på videregående, og som har interesse for realfag og teknologi.

Takk til IGPs studentene Martine Baklien, Vilde Moi, Trine Remmen og Halvor Tobro som stilte opp med aktiviteter på arrangementet som ble holdt i Realfagbygget på fredag 16.februar. På stand fikk elevene prøve mikroskopering, se på mineraler, borekjerner og råolje.

Jentedag 2018

mikroskopi

 

 

Sohrab Gheibi har disputert

Hans avhandling har tittelen «Impact of Faults and Fractures in Geomechanics of Reservoir Pressurization: A Numerical Approach». Bedømmingskomiteen har bestått av Professor Panos Papanastasiou, University of Cyprus, Ph.d. Bård Bostrøm, Statoil og professor Andreas Bauer, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen “Induced seismicity by fluid injection and depletion: Observations, mechanisms and possible mitigation”. Hovedveileder har vært professor Rune M. Holt, Institutt for geovitenskap og petroleum og medveileder seniorforsker Alexandre Lavrov, SINTEF Industry.

Workshop i Luanda, Angola om styrking av utdanning innen olje og gass

Etter invitasjon av Aker Solutions Enterprise i Angola, formidlet gjennom den norske ambassaden i Angola, deltok instituttet i planleggingsmøter avsluttet med en workshop forrige uke, rettet mot opprettelsen av et nytt 3-årig prosjekt for styrking av utdanning innen olje og gass ved Universidade Agosthino Neto. Prosjektet er finansiert av CSR-forpliktelser knyttet til Aker Solutions Enterprises nye subsea-kontrakt med TOTAL for utviklingen av Kaombo-blokk 32.