Novemberkonferansen i Rio avholdt for 5. gang

Forrige uke ble den 5. Novemberkonferansen avholdt i Rio de Janeiro. Arrangør er den såkalte SINOS-alliansen, bestående av SINTEF, UiO, IFE, UiS, IRIS, UiB og NTNU, sammen med utvalgte universiteter i Brasil, med sterk støtte av Innovasjon Norge og generalkonsulatet i Rio, se programmet. Faglige innlegg fra NTNU ble holdt av Sigbjørn Sangesland (subsea) og Egil Tjåland (digitalisering)

Eldar Baykiev har disputert

Avhandlingen har tittelen «Analysis of Satellite Magnetic Data to Explore Lithospheric Magnetisation». Evalueringskomiteen har bestått av Professor Richard Holme, University of Liverpool, Adjunct Professor Roman Pasteka, Comenius University, Bratislava og Adjunct Professor Christine Fichler, NTNU.
Prøveforelesningens tittel var “Application of magnetic methods in archeology”
Hovedveileder har vært Professor Jörg Ebbing, IGP og medveiledere forsker Marco Brönner og forsker Karl Fabian, begge ved NGU.

Student Marie Rekve fikk jernbaneprisen for 2017

Jernbanedirektoratets pris for beste jernbanefaglige masteroppgave gikk til Marie Rekve, som har gjort stabilitetsanalyse knyttet til TBM-drivingen av den 7,8 kilometer lange Ulriken tunnelen, med spesiell fokus på analyse av stabiliteten av bergstabber ned til 3 meters tykkelse mellom TBM-tunnelen og eksisterende, sprengt tunnelløp ved gjennomslaget i Fløen på Bergensiden av Ulriken. Se nyhetsoppslag.

 

Lutz Mütschard har disputert

Avhandlingen hans har tittelen «On Processing and Inversion of Marine Magnetotelluric Data». Vurderingskomiteen har bestått av Professor Evert Slob, Delft University of Technology, Principal Scientist Jan Petter Morten, EMGS og Professor Børge Arntsen, NTNU. Prøveforelesnings tittel var “Joint inversion of seismic and EM data – current status and the road ahead”. Hovedveileder har vært Professor Ketil Hokstad, og medveileder Professor Bjørn Ursin, begge Institutt for geovitenskap og petroleum.

 

Besøk fra Brasil

En gruppe fra Petrobras besøker NTNU denne uken for å diskutere mulig samarbeid knyttet til digitalisering innen olje og gass. Besøket omfatter besøk til IGP og ITK og diskusjoner med relevante faggrupper. Delegasjonen består av Paulo Homero Lourenço Ferreira, General Manager, Operations, Maintenance and Decommissioning, Anderson Christino da Silva, Naval Architect and Allan Rodrigo Martins Gaban, Equipment Engineering.

Researchers’ Night at NTNU

IGP var selvsagt til stede da over 1000 besøkende gjestet Realfagsbygget under Researchers’ Night 2017. Vi stilte med en interaktiv sandkasse som prosjekterte koter og farger for å illustrere topografien i «terrenget». Takk til alle som stakk innom og lekte i sanden! Noen bilder fra sandkassen:

Her er flere bilder fra Researcher’ Night 2017

https://www.flickr.com/photos/92416586@N05/sets/72157686479301371

Besøk fra Pakistan

Professor Abid Murtaza Khan, Department Chairman for Petroleum Engineering,  og Ass. Professor Javed Haneef fra NED University of Engineering and Technology (NEDUET) besøkte NTNU forrige uke for å forberede avslutningen av samarbeidsprosjektet «Norwegian Center for Excellence in Petroleum Studies (NCEPC)». Prosjektet ble startet i 2013 med støtte fra den norske ambassaden i Pakistan med midler fra et samarbeidsprogram Norge-Pakistan. Prosjektet har fokusert på oppbygging av et M.Sc. Program in Petroleum Engineering ved NEDUET, og har omfattet masterutdanning av forelesere ved NTNU, trening i laboratoriebruk ved NTNU og andre steder, pedagogisk støtte, utvikling av masterprogram, mm. Første kull i masterprogrammet ble tatt opp i høst, og et eget bygg for  NCEPS er under oppføring. Under besøket forrige uke ble også mulige samarbeidsformer i tiden fremover diskutert, slik som gjesteforelesninger, utveksling av studenter, felles forskningsprosjekter, mm., og møter med en rekke lærere ved IGP ble gjennomført, samt med NTNUs rektorat. Se bilder nedenfor.