Narjes Jafariesfad har disputert

Tittelen på hennes avhandlingen er «Nano-Enabled Cement System for Well Cementing». Bedømmingskomiteen har bestått av professor Henrik Stang, Danmarks Tekniske Universitet, forskningssjef Malin Torsæter, SINTEF Petroleum og førsteamanuensis Carl Fredrik Berg, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen «The role of well cement in past oil & gas accidents».  Hovedveileder har vært professor Pål Skalle, Institutt for geovitenskap og petroleum og medveileder professor Mette Geiker, Institutt for konstruksjonsteknikk.

IGP-student skal kartlegge sprekken i Prekestolen

Katrine Mo begynner masteroppgaven innen geologi/geofysikk i høst, og skal sammen med NGU konstruere 3-dimensjonale modeller av Prekestolen som et ledd i kartlegging av bevegelser i den dype sprekken som går på tvers av platået. Modellene skal dels baseres på høy-oppløselig fotografering fra helikopter, dels på fotografering fra en drone, og også på målinger med bakkebasert laser. Se artikkel i TU.

Teknas president: Bare å gratulere alle som velger olje- og gasstudier i år

Teknas president, Lise Lyngsnes Randeberg, sier at de som begynner på petroleumsstudier i år er garantert jobb når de er ferdige. Hun baserer dette på langsiktigheten for norsk olje- og gassvirksomhet og dagens aldersfordeling i bransjen, slik at det trengs teknologer og realister i lang tid fremover. Norge er helt avhengig av å ivareta de fagmiljøene som finnes i dag.

Adresseavisen skriver om sommerskolen og rekruttering til petroleumsstudier ved NTNU

Samarbeidet mellom Memorial University (MUN) og NTNU, som del av vårt INTPART-prosjekt, omfatter en sommerskole, hvor studenter fra petroleums-, marin-, og logistikkrelaterte program fra begge universitetene bruker 6 uker av sommeren til et gruppeprosjekt for utvikling av konsepter for utbygging av oljefelt i arktiske forhold. I fjor ble skolen holdt i St. John’s med vekt på felt offshore Newfoundland, mens skolen i år er ved NTNU med vekt på felt i Barentshavet. Adresseavisen har intervjuet to av NTNU-studentene, Amalie og Markus, om sommerskolen, og samtidig diskutert jobbsituasjonen for studenter i petroleumsrelaterte program ved NTNU.