NTNUs studentteam fikk andreplass i den internasjonale Drillbotics-konkurransen!

En studentgruppe fra Institutt for geovitenskap og petroleum tok 2. plass i 2017 SPE Drillbotics-konkurransen. Studentene måtte designe og bygge en miniatyr robotborerigg for fullstendig autonom boring (filmklipp, bildeserie). NTNU deltok i konkurransen for første gang og konkurrerte med universiteter med flere års erfaring. Det gode resultatet gjenspeiler instituttets økte fokus på automatisering og digitaliseringsteknologi for petroleumsindustrien, sier prof. Alexey Pavlov, en av lagets mentorer. Gratulerer til studentenes lag, mentorer og teknisk støtte!

 

Gareth Steven Lord og Øyvind Braamann Dammyr har disputert

Gareth Steven Lord

Gareth Steven Lord har disputert med følgende doktorgradsarbeidet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Institutt for geovitenskap og petroleum:

«Sequence Stratigraphy and Facies Development of the Triassic Succession of Svalbard and the Northern Barents Sea»

 
Fakultetet har utnevnt følgende vurderingskomité for å vurdere avhandlingen:

· Professor David Mark Hodgson, University of Leeds, Storbritannia

· Professor William Helland-Hansen, Universitetet i Bergen, Norge

· Exploration Manager Evy Glørstad-Clark, Aker BP, Norge

· Professor Stephen Lippard, NTNU

Professor Stephen Lippard, Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU, er utnevnt som leder av komiteen.

Komite Gareth

Professor Atle Mørk, Institutt for geovitenskap og petroleum, har vært kandidatens hovedveileder. Professor Snorre Olaussen, Universitetssenteret på Svalbard, har vært kandidatens medveileder

 

Øyvind Dammyr

Øyvind Braamann Dammyr har disputert med tittelen:

«Engineering Geological Considerations for the Planning of TBM Tunnels in Norway»

Fakultetet har utnevnt følgende vurderingskomité for å vurdere avhandlingen:

· Professor Priscilla P. Nelson, Colorado School of Mines, USA

· Spesialrådgiver Arild Palmstrøm, RockMass AS, Norge

· Førsteamanuensis Krishna K. Panhi, NTNU

Førsteamanuensis Krishna K. Panhi, Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU, er utnevnt til komiteleder.

Komite Øyvind

Professor Bjørn Nilsen, Institutt for geovitenskap og petroleum, har vært kandidatens hovedveileder. Professor Kurosch Thuro, Universitetet for Teknologi, München, har vært kandidatens medveileder

Instituttet gratulerer begge to!

Besøk fra Mosambik

Universidade Eduardo Mondlane (UEM) i Maputo, Mosambik og NTNU har et EnPe-finansiert prosjekt hvor NTNU bidrar til oppbygging av petroleumsutdanning og -forskning. Dean of Engineering Alexandre Charifo Ali og Professor Rui Sitoe besøker disse dager IGB for diskusjoner rundt prosjektets videre fremdrift. Prosjektleder ved NTNU er Pål Skalle.

Besøk av Schlumberger

Lederen for Schlumberger Research Center i Stavanger, Massimo Virgilio, sammen med Jarl Eirik Tronerud og Trygve Randen besøkte NTNU i dag for å besøke nyopprettede Telenor AI Lab på IDI, og også IGP. Her ved instituttet ble det særlig lagt vekt på videreføringen av BRU21 innen digitalisering og automatisering innen olje og gass. Instituttet vil følge opp dette eller sommeren.

Drillbotics-prosjektet er avsluttet

Fire av våre studenter har jobbet sammen om et prosjekt innen boring, under rammen til SPEs Drillbotics, som er en konkurranse mellom studentgrupper over hele verden. NTNUs gruppe deltok i finalen forrige uke, med referees fra bl.a. Houston, se billedserie og filmsnutt. Resultatene fra arbeidet inngår også i en felles hovedoppgave for de 4 studentene. Studentene anbefaler sterkt denne type arbeid for semesterprosjekt og hovedoppgave, se deres oppfordring til andre studenter.

INTPART sommerskole i Trondheim

INTPART sommerskolen på feltutvikling i krevende og fjerntliggende områder startet denne uken med 11 studenter som jobber på en caseoppgave relatert til Baretntshavet. De vil jobbe med dette i 6 uker, som del av INTPART-prosjektet mellom NTNU og Memorial University of Newfoundland (MUN).

Forelesere fra vårt institutt, samt Institutt for marin teknikk og fra MUN bidrar til gjennomføring av sommerskolen.

ITA-AITES World Tunnel Congress avholdes i Norge

ITA, International Tunnelling Association, arrangerer hvert år sin store World Tunnel Congress. Årets kongress, WTC-2017 foregår i Bergen 9.-15. juni, med NFF (Norsk Forening for Fjellsprengnings-teknikk) som ansvarlig nasjonal samarbeidspartner, se: http://wtc2017.com/

Det er påmeldt rundt 1500 deltakere fra nærmere 50 ulike land til WTC-2017. Hoveddelen av kongressen starter 12. juni, med åpningstale av kronprins Haakon som høydepunkt under åpningsseremonien. http://wtc2017.com/news/

HKH Kronpris Haakon åpnet kongressen
HKH Kronpris Haakon åpnet kongressen (Bilde av Bjørn Nilsen)

Hovedtema for kongressen er «Surface challenges – Underground solutions». Representanter fra IGP har vært sterkt involvert i planleggingen av konferansen, med Bjørn Nilsen og Eivind Grøv som medlemmer av organisasjonskomiteen og ledere av henholdsvis «Scientific Committee» og «International Advisory Committee». I Scientific Committee har også mange flere fra IGP gjort en stor innsats, se:

Scientific Committee
Advisory Committee

Det ble mottatt ca. 760 abstracts til WTC-2017, hvorav 486 ble akseptert, og dette resulterte i 335 aksepterte papers. Under kongressen vil 120 av disse bli presentert muntlig og de øvrige i postersesjoner.