NTNU er blitt partner i EIT Raw Materials

28. november ble NTNU kjernepartner i EIT Raw Materials, som er et europeisk initiativ for å styrke innovasjon og utdanning i råvaresektoren ved å støtte nye talenter og nye ideer gjennom Knowledge and Innovation Communities (KICs). Som partner kan NTNU søke om finansiering for oppskalering- og utdanningsprosjekter, delta i matchmaking og nettverksarrangementer, samt motta støtte for virksomhetsskaping. Mer informasjon om EIT Raw Materials kan leses her, eller fås fra koordinator Maria Wallin (maria.wallin@ntnu.no) på NTNU.

Professor Hanumantha Rao Kota har fått innvilget et høythengende Frinatek-prosjekt fra Forskningsrådet

Professor Hanumantha Rao Kotas forskningsprosjekt har tittelen «Nanomorphology effects on the bioactivity and chemical activity of metal oxides, sulphides, and silicates». Hele 410 søknader ble vurdert av Forskningsrådet, og bare 29 ble innvilget. Gratulerer! Se Forskningsrådets side.

Tidligere student oppretter nytt driftsstøttesenter i Statoil

Kjetil Hove, som gikk ut fra IPT i 1990, er sjef for driftsteknologi i Statoil, og er nå i ferd med opprettelsen av et nytt sentralt driftsstøttesenter med navnet Integrated Operations Centre. Gjennom tverrfaglighet, integrerte team, digitalisering, maskinlæring og AI regner Statoil med å bedre bunnlinjen i Norge med 10 mrd. kroner i året. Les DNs intervju med Hove og Eldar Sætre.

Midt-Norsk Olje og Gass skriver om NTNUs petroleumsutdanning

I siste utgave av avisen Midt-Norge Olje og Gass er instituttleder Egil Tjåland intervjuet om utsiktene for NTNUs petroleumsrettede utdanningsprogram. I lys av omstillingen som har foregått i oljenæringen, en betydelig pensjonering av fagpersonell i selskapene og en stigende økende oljepris, blir det trolig sterk etterspørsel etter nyutdannede petroleumsingeniører og -geologer/-geofysikere.

Møte med OD om marin gruvedrift

OD/OED har blitt gitt forvaltningsansvaret for marine mineraler på norsk sokkel, og møtet i dag ved IGP gikk ut på å presentere NTNUs forskning innen marine mineraler, bl.a. ved presentasjoner fra PhD-kandidater. OD presenterte arbeid som gjøres innen prøvetaking, analyser og ressursestimering på norsk sokkel, samt informasjon om nytt lovverk knyttet til marine mineralressurser.

Professor Einar Broch er tildelt prestisjefull pris fra ITA

Den internasjonale tunnelforeningen, ITA, har tildelt professor Einar Broch «Lifetime Achievement Award» under en tunnelkonferanse i Frankrike. Broch har tidligere vært president av ITA, og i sin lange periode som professor ved NTNU har han vært involvert i utviklingen av en lang rekke hydroelektriske prosjekter i Norge og utenlands, og er en verdenskjent fagperson.

Bergdagen 2017 ble arrangert tirsdag

Tradisjonen tro organiserte IGP i samarbeid med Bergringen Bergdagen tirsdag i oppredningssalen på Gløshaugen hvor 20 industripartnere presenterte seg gjennom egne stands. Dagen var en stor suksess med 120 studenter som besøkte standene og hadde direkte kommunikasjonen med bergindustrien. Bergdagen er viktig del av årlig aktivitetene ved IGP og hjelper å utvikle tettere samarbeid mellom institutt, studenter og bergindustri. Ikke minst gir Bergdagen mulighet for studenter å finne sommerjobber og mulige prosjekt- og masteroppgaver direkte knyttet til problemstillinger som bergindustrien presenterer. Se bilder nedenfor.

IGP-dagen ble avholdt forrige uke

Høstsemesterets IGP-dagen (tidligere kjent som PhD-seminaret) ble i år avholdt 7.11 på Studentersamfundet. Agenda inkluderte flere keynote-taler, tekniske presentasjoner og sosiale aktiviteter. Ph.d-kandidatene presenterte deres forskningsprosjekt og viste postere. Formålet er å opparbeide presentasjonserfaring og få tilbakemeldinger fra kollegaer og andre fagfolk. En oppsummering av høstens IGP-dag finnes her. Et annet viktig formål er å motivere masterstudenter til videre studier mot en doktorgrad. IGP-dagen arrangeres av ph.d-kandidatene ved IGP, og mer informasjon finnes på deres nettside: http://pet.geo.ntnu.no/wordpress/igp-phd/