Wojciech Jakub Jurus har disputert

Tittelen på avhandlingen er «Reservoir Modeling of Water Production in Two Unconventional Resources – North American Tight Gas and South American Heavy Oil». Bedømmingskomiteen har bestått av Principle Researcher Bamshad Nazarian, Statoil, professor Vladimir Alvarado, University of Wyoming og førsteamanuensis Sigve Hovda, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen «Microseismic method for monitoring/mapping hydraulic fracturing for well stimulation». Hovedveileder har vært professor Michael Golan og medveileder har vært professor Curtis Hays Whitson.

4th International Workshop on Rock Physics i Trondheim

4th International Workshop on Rock Physics  ble holdt i Trondheim med sterk medvirkning fra instituttet, hvor  Rune M. Holt var leder for den vitenskapelige komiteen og Andreas Bauer var leder for den lokale organisasjonskomiteen.

PhD Serhii Lozoyi to the right.
PhD Serhii Lozoyi to the right. Photo: Erling Fjær

Workshopen var en stor suksess med 115 deltagere og høy vitenskapelig kvalitet. Serhii Lozovy, PhD candidat på instituttet var på pallen i beste student paper-konkurransen.

Toppbilder er fra deltagerne på Geirfjellet, bilde av Rune M. Holt.

IGP sterkt involvert i Arctic Days Conference

Flere vitenskapelig ansatte fra vårt institutt var sterkt delaktige i å arrangere og presentere på årets Arctic Days Conference, av Norges Geologiske Forening på Svolvær fra 29. mai til 1. juni.

  • I «iMAGINE»: programkomitéleder Christine Fichler; presentasjoner av Suzanne McEnroe (keynote); Christine Fichler; Marco Brønner; Zeudia Pastore; og Terje Solbakk.
  • I » MINERAL RESOURCES»: presentasjoner av Rune B. Larsen (keynote); og Kurt Aasly.
  • I «UPLIFT AND EROSION»: postere av Marie-Andre Dumais; og Krzysztof Jan Zieba.

Besøk fra Politecnico di Milano

I oktober 2016 besøkte en NTNU delegasjon Politecnico di Milano. I dag var det gjenpartbesøk hos teknologi-og naturvitenskapmiljøet på Gløshaugen. Påtroppende dekan Olav Bolland presentere satningsområdene til IV-fakultetet. Instituttleder Egil Tjåland og Profesor Rune Berg-Edland Larsen representerte satsningsområdene innen mineralressurser og havrom.

Hans Bolland presenterer strategiske satsningsområder

 

EMAS 2019 Workshop legges til Trondheim

European Microbeam Analysis Society Board har besluttet å velge Trondheim som sted for sin neste europeiske workshop – 15. europeiske workshop om moderne utviklinger og applikasjoner i Microbeam Analysis (EMAS 2019 Workshop).

Datoer: fra søndag 19. mai til torsdag 23. mai

Førsteamanuensis Bjørn Eske Sørensen og Institutt for geovitenskap og petroleum er vertskap.

Besøk fra UNICAMP

Celso Morooka and Sérgio Bordalo, professorer fra UNICAMP, Campinas i Brasil besøkte vårt institutt for å diskutere mulig samarbeid mellom UNICAMP og NTNU. Fra instituttet møtte Sigbjørn Sangesland, Lucas Cantinelli Sevillano og Patrick Reurink.

Feiring av tilslag på forskningsinfrastruktur MiMaC

Forskningsrådet tildelte i går NTNU midler til forskningsinfrastrukturprosjektet MiMaC (Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation) . Institutt for geovitenskap og petroleum sammen SINTEF materialer og kjemi, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og verten som er Institutt for materialteknologi ved NTNU feiret i dag tildelingen med kake!

Tildelt stort INFRASTRUKTUR-prosjekt av NFR

NTNU (Institutt for materialteknologi og Institutt for geovitenskap og petroleum) i samarbeid med NGU og SINTEF Materialer og kjemi har blitt tildelt INFRASTRUKTUR-prosjektet  Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation (MiMaC) av Norges Forskningsråd.

Målet med MiMaC er å etablere et verdensledende laboratorie for multi-skala og multi-dimensjonal strukturkarakterisering og høysensitivitets kjemiske analyser av mineraler, metaller og avanserte nanomaterialer, og vil styrke allerede eksisterende infrastruktur i Trondheim.

Dette vil styrke det grunnleggende og anvendte forskningsmiljøet og bidra til utvikling og innovasjon innenfor mineral- og metallurgi-industri.