Besøk fra Brasil

En gruppe fra Petrobras besøker NTNU denne uken for å diskutere mulig samarbeid knyttet til digitalisering innen olje og gass. Besøket omfatter besøk til IGP og ITK og diskusjoner med relevante faggrupper. Delegasjonen består av Paulo Homero Lourenço Ferreira, General Manager, Operations, Maintenance and Decommissioning, Anderson Christino da Silva, Naval Architect and Allan Rodrigo Martins Gaban, Equipment Engineering.

Researchers’ Night at NTNU

IGP var selvsagt til stede da over 1000 besøkende gjestet Realfagsbygget under Researchers’ Night 2017. Vi stilte med en interaktiv sandkasse som prosjekterte koter og farger for å illustrere topografien i «terrenget». Takk til alle som stakk innom og lekte i sanden! Noen bilder fra sandkassen:

Her er flere bilder fra Researcher’ Night 2017

https://www.flickr.com/photos/92416586@N05/sets/72157686479301371

Besøk fra Pakistan

Professor Abid Murtaza Khan, Department Chairman for Petroleum Engineering,  og Ass. Professor Javed Haneef fra NED University of Engineering and Technology (NEDUET) besøkte NTNU forrige uke for å forberede avslutningen av samarbeidsprosjektet «Norwegian Center for Excellence in Petroleum Studies (NCEPC)». Prosjektet ble startet i 2013 med støtte fra den norske ambassaden i Pakistan med midler fra et samarbeidsprogram Norge-Pakistan. Prosjektet har fokusert på oppbygging av et M.Sc. Program in Petroleum Engineering ved NEDUET, og har omfattet masterutdanning av forelesere ved NTNU, trening i laboratoriebruk ved NTNU og andre steder, pedagogisk støtte, utvikling av masterprogram, mm. Første kull i masterprogrammet ble tatt opp i høst, og et eget bygg for  NCEPS er under oppføring. Under besøket forrige uke ble også mulige samarbeidsformer i tiden fremover diskutert, slik som gjesteforelesninger, utveksling av studenter, felles forskningsprosjekter, mm., og møter med en rekke lærere ved IGP ble gjennomført, samt med NTNUs rektorat. Se bilder nedenfor.

Bjørn Frengstad er blitt innstilt som professor i ingeniørgeologi

Frengstad har tidligere vært seniorforsker ved Norges geologiske undersøkelser (2002-2014) og var leder for Grunnvanns-seksjonen i fem år (2007 – 2012). Han har også vært amanuensis ved NTNU og konsulent ved Universitetsstudiene på Svalbard, UNIS. Han tok en doktorgrad (Dr.ing.) i hydrogeokjemi ved NTNU (2002) og en mastergrad (siv.ing.) i ingeniørgeologi ved NTH (1990). Han har også lederutdanning fra Befalsskolen for Hærens Sanitet (1983-85).

Styremøte for Schlumberger-NTNU-samarbeidet

 

Det årlige styremøtet for samarbeidet mellom Schlumberger og NTNU ble avholdt i går. Samarbeidet omfatter forskning og utdanning innen 3 områder: Computational Sciences, Integrated Operations og Subsea. Formålet med de årlige møtene er statusrapportering for året som gikk og planlegging av aktiviteter fremover, se agenda.

Masterstudent i geologi kartlegger Preikestolen

Masterstudent ved IGP, Katrine Mo, sammen med forsker ved NGU, Martina Böhme, undersøker stabiliteten av Preikestolen gjennom høyoppløslige bilder fra helikopter og ved hjelp av droner, og gjennom skanning. I tillegg er det installert instrumentering i den største sprekken. Mo skal presentere analysene som gjøres i sin masteroppgave. Se oppslag i Stavanger Aftenblad.

NTNU og Aker BP samarbeider om utvikling av programvare for seismisk avbildning

Institutt for geovitenskap og petroleum og Aker BP har inngått et pilotprosjekt som omhandler samarbeid om utvikling av programvare for seismisk avbildning. Samarbeidet skal komme utdanning og forskning til gode ved NTNU, samt utvikling, leting og produksjon hos Aker BP. Det vil også bli arrangert en rekke workshops innen tematikken seismisk avbildning og inversjon. Kontaktpunktet ved NTNU er Professor Børge Arntsen, og Dr. Espen Birger Raknes ved Aker BP.