Grunnstenen for nytt bygg i Karachi ble lagt i dag for the Norwegian Centre for Excellence in Petroleum Studies

NCEPS_310116I dag ble «Ground Breaking Ceremony» avholdt ved NED-universitetet i Karachi for et nybygg som skal huse The Norwegian Centre for Excellence in Petroleum Studies (NCEPS). Senteret er finansiert via et program administrert av den norske ambassaden i Pakistan, og er et samarbeid mellom NED og NTNU. Det ble åpnet for 3 år siden med instituttet som deltaker.

Per Avseth skriver i Dagens Næringsliv om energibehovet i verden

avsethVår prof. II Per Avseth sammen med Reidar Müller har et innlegg i dagens utgave av Dagens Næringsliv om verdens økende energibehov og oljens viktige rolle. Et viktig poeng i innlegget er vår livsstils åpenbare sløsing med energi. Fremfor å angripe oljeselskapene for deres produksjon av olje, bør vi gjøre noe med vårt forbruk.

Produksjonstall for desember

NPDOljedirektoratet har rapportert olje- og gassproduksjonstall for desember, som viser en gjennomsnitlig væskeproduksjon på 2 094 000 fat/dag. Dette er

 ca. 3 prosent mindre enn i november. Det totale gassalget var 10,9 GSm(+2%). Dermed er den totale petroleumsproduksjonen i 2016 ca. 233,0 MSm3 o.e., som er 2,8 MSm3 o.e. mer enn i  2015.

Feltobservasjoner i januar

I emnet Strukturgeologi lærer ca. 40 studenter struktgeo2hvert år å tolke bergarter og deres lagnings og deformasjonsstrukturer. Vanligvis foregår øvingene bare i klasserommet og i laboratoriet, mens feltobservasjoner må vente til sommeren, da det blir feltkurs. Nå i 2017 tar vi kompass og feltutstyr i bruk også om vinteren. Det blir 7 feltøvinger i løpet av januar og februar, ulike steder i Trondheim og Trøndelag. Den første feltdagen var 10. struktgeo3januar, like i nærheten av NTNU, Gløshaugen. I år skal studentene ha egne feltdata å jobbe med, og vil ha en flying start på feltkurset som avvikles mellom 28. mai og 18.juni i Alta, Finnmark. Foreleser er Allan G. Krill.