Vårt institutt er partner i nytt Senter for Fremragende Forskning

Forskningsrådet vedtok i går 10 nye Senter for Fremragende Forskning (SFF). Ett av disse er Porous Media Laboratory ved NTNU, hvor instituttet er partner og Ole Torsæter er i gruppen som har utarbeidet prosjektforslaget.  Alex Hansen ved Institutt for fysikk er senterleder. Hele 120 søknader ble sendt inn til Forskningsrådet i første runde, og disse ble redusert til 34 i andre runde, og så ble 10 tildelt i går. Senteret vil motta støtte i 10 år og vil ha fokus på grunnleggende forskning knyttet til strømning i porøse media, med vekt på phd og postdok og med utstrakt internasjonalt samarbeid. Gratulerer Alex og Ole!

Tidligere studenter møter rektors delegasjon i Kina

I dag var rektors delegasjon i Shanghai, og en del av programmet var et møte med tidligere NTNU-studenter. Vår tidligere masterstudent Guowen Lei er en av disse. Han tok M.Sc.-graden i petroleumsteknologi i 2012, og har jobbet i Baker Hughes i noen år, og er nå i et nytt selskap, China Petroleum Logging, som er et samarbeid mellom Baker Hughes og China Oilfield Services Limited.

DN har oppslag i dag om manglende studentrekruttering innen petroleumsfag ved NTNU

I dagens utgave av DN er det et tosiders oppslag om manglende studentrekruttering og frafall i førsteklasse av petroleumsstudiene ved NTNU. Noen av våre studenter er intervjuet av avisen, og artikkelen illustreres med bilder fra våre laboratorier. Artikkelen har flere feil, siden det fortsatt er 19 studenter i førsteklassen, og totalt antall petroleumstudenter i 1.-5. klasse, inkl. utenlandske studenter er 266. Men det er selvsagt bekymringsfullt at så få norske studenter søker seg til dette studiet.