Besøk fra Bandung

En delegasjon fra Institut Teknologi Bandung besøkte IGP i dag for å diskutere samarbeid innen forskning og utdanning. En ny MOU er utarbeidet. Delegasjonen besto av Wawan Gunawan (Prof. Dr. – Vice rector for finance, planning and development), Sri Widyantoro (Prof. PhD. – Dean of Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Bonar Tua Halomoan Marbun (Dr. – Head of Study Program of Petroleum Eng.) og Mohammad Rachmat Sule (Dr. – Coordinator for Partnership and Community Services, Faculty of Mining and Petroleum Engineering).

 

BRU21-konferansen pågår nå

Etter mer enn ett år med besøk til bedrifter og institusjoner i Norge, samt Petrobras i Brasil, ble BRU21-rapporten lagt frem under BRU21-konferansen som avholdes i EL5 på Gløshaugen i dag. Konferansen ble åpnet av Johan Hustad og Ingvald Strømmen, og statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde presenterte foredraget «Importance of R&D for the future of O&G». Tim Gould, IEA, presenterte «Global Energy Outlook».  Hele programmet kan ses her.

Egil Tjåland er ansatt som instituttleder for IGP for de neste 4 år

I IVs styremøte sist mandag ble instituttledere ved IV-fakultetet ansatt i årmålsstillinger for 4 år, med oppstart 1.8.17. For IGP ble Egil Tjåland ansatt, og de øvrige er: Terese Løvås (EPT), Carl Christian Thodesen (IBM), Hans Petter Hildre (IBH),  Sverre Steen (IMT), Torbjørn Skogsrød (IVB), Karl Vincent Høiseth (KT). Torgeir Welo er fungerende instituttleder for MTP.

Tanzanianske studenter møter Statoil

Richard Wilfred Rwechungura fra Statoil Tanzania og Toril Karlberg Dyreng, som er Statoils letesjef for Indiahavet, besøkte instituttet i dag og hadde møte med 13 masterstudentene fra Tanzania som studerer petroleumsfag og prosjektledelse. Møtet har som formål å oppdatere studentene om utviklingen av det store utbyggingsprosjektet for de store gassfeltene som er funnet utenfor Tanzania.

Feltarbeid i Cornwall

I emnet Mineralforekomstmodellering lærer studentene hvordan man iverksetter et malmgeologisk prosjekt. Hvor og hvordan man innsamler basisdata og skrive en nøktern rapport som gir den nødvendige informasjon til investorer, klienter og andre beslutningstakere som skal sponse videre undersøkelser. For å kunne gjøre det trenger studentene felterfaring. Her ser vi noen bilder fra feltarbeid i Cornwall. Stranden er Portcurno, De andre fra Carn Barra og Lands End, hvor de ser på granitt og turmalinteksturer.

Lands End
Carn Barra

Besøk fra Pakistan

En delegasjon fra Pakistans Ministry of Planning, Development and Reform sammen med den norske ambassaden i Islamabad besøkte instituttet i dag. Delegasjonen besto av Mr. Tanweer Ahmed Sheikh, Dr. Mohammad Afzal, Mr. Tom Jørgen Martinussen and Mr. Zafar Hasan. Formålet var gjennomgang av PAK3004-prosjektene som har NTNU og Statens Kartverk som partnere i Norge. Vårt institutt er partner i prosjektet «Norwegian Centre of Excellence for Petroleum Studies» ved NED University of Engineering and Technology.

Ocean Week

Den årlige Ocean Week-konferansen presenterer den siste utviklingen innen havforskning og oppfordrer kunnskapsutvekslingen mellom forskere, industri og myndigheter. Fra IGP deltok Førsteamanuensis Kurt Aasly,  Førsteamanuensis Steinar Løve Ellefmo, Postdoktor Ben Snook, samt P.hd kandidatene Maxime Lesage og Anna Lim.  Instituttet var representert i paralell-og pitchesesjonene innen Marine Minerals.

Maxime Lesage pitcher sitt phd prosjekt
Anna Lim pitcher sitt phd prosjekt