Feltobservasjoner i januar

I emnet Strukturgeologi lærer ca. 40 studenter struktgeo2hvert år å tolke bergarter og deres lagnings og deformasjonsstrukturer. Vanligvis foregår øvingene bare i klasserommet og i laboratoriet, mens feltobservasjoner må vente til sommeren, da det blir feltkurs. Nå i 2017 tar vi kompass og feltutstyr i bruk også om vinteren. Det blir 7 feltøvinger i løpet av januar og februar, ulike steder i Trondheim og Trøndelag. Den første feltdagen var 10. struktgeo3januar, like i nærheten av NTNU, Gløshaugen. I år skal studentene ha egne feltdata å jobbe med, og vil ha en flying start på feltkurset som avvikles mellom 28. mai og 18.juni i Alta, Finnmark. Foreleser er Allan G. Krill.

 

Tidligere NTNU-professor II med ny metode for å tidsfeste når bevegelser i jordskorpen oppsto

Giulio Viola, som inntil nylig var geolog ved NGU og professor II ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU er førsteforfatter på artikkelen «Deconvoluting complex structural histories archived in brittle fault zones», som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Communications. Les mer på gemini.no