Egil Tjåland er ansatt som instituttleder for IGB for de neste 4 år

I IVs styremøte sist mandag ble instituttledere ved IV-fakultetet ansatt i årmålsstillinger for 4 år, med oppstart 1.8.17. For IGP ble Egil Tjåland ansatt, og de øvrige er: Terese Løvås (EPT), Carl Christian Thodesen (IBM), Hans Petter Hildre (IBH),  Sverre Steen (IMT), Torbjørn Skogsrød (IVB), Karl Vincent Høiseth (KT). Torgeir Welo er fungerende instituttleder for MTP.

Utvikler neste generasjon innen undervannsinspeksjon, vedlikehold og reparasjon

Prosjektet Next Generation Inspection, Maintenance and Repair (NextGenIMR) utvikler nye teknologies som muliggjør fremtidig fjernopererte og lokalt autonome IMR operasjoner. Teknologier inkluderer en ny delt-kontroll metode, sikkerhetssoner, og akustisk bredbåndskommunikasjon. Visjonen er en fremtid med autonome undervannsfartøy som er integrert i undervannsinfrastrukturene som kan foreta lokale IMR-oppgaver trygt og effektivt uten behov for intervensjonsfartøy på overflaten.

Sjekk ut den nye videoen som presenterer det ambisiøse prosjektet!

Vårt institutt er del av NexGenIMR som er ledet av Institutt for marin teknikk med doktorgradsstipendiat Eirik Hexeberg Henriksen og professor Tor Berge Gjersvik.

Bedriftsbesøk til Statoil Stjørdal

Onsdag 15.mars arrangerte Bergstuderendes forening bedriftsbesøk for studenter fra Petroleumsfag til Statoils driftskontor på Tangen, Stjørdal.  Her fikk de innblikk i hvordan driftskontoret styrer feltene fra Haltenbanken til Barentshavet, og hvordan to nyutdannede nå jobber med operasjoner på Heidrun- plattformen. Det ble også tid til å se på kjerneprøver fra det aller «helligste».

Bilde: Marte Møller.
Bildene er tatt med tillatelse fra Statoil
Bilde: Marte Møller.
Bildene er tatt med tillatelse fra Statoil

 

Bergprisen 2016

Vinner av «Bergprisen»Eivind Stein og veileder Krishna Kanta Panthi

Alle mastergrader innen tekniske geofag og master i geologi som fikk karakteren «A» ble vurdert for «Bergprisen» av en intern komite ved instituttet. Bergprisen består av kr 10.000 og en diplom.

De tre beste ble så sendt til den eksterne komiteen for endelig rangering. Den eksterne komiteen har bestått av Guro Grøneng fra NGI, Trond Watne fra Norsk Mineral AS, Hlynur Gudmundsson fra Statens Vegvesen og Kurt Aasly fra IGP.

Komiteen hadde et svært vanskelig valg, og valgte til slutt å gi ut to priser; en innen georeal og en innen tekniske geofag.

Bergprisen for 2016 tildeles:

Master i geologi – Marianne Floen Stange: The Magnetic and Mineralogical Properties of the Stardalur Volcano, Iceland

Veileder: Suzanne McEnroe

I begrunnelsen står det følgende:

 • Velstrukturert og gjennomgående godt skrevet.
 • Arbeidet hardt gjennom hele studiet.
 • Ivret etter “hvorfor” og viste en evne til å finne ut dette
 • Arbeidet med basalter fra Island og studerte deres magnetiske egenskaper
 • Kombinerte dette med petrografiske studier og SEM-analyser
 • Gikk videre med mer avanserte analyser som normalt sett gjennomføres i forbindelse med PhD-studier
 • Dette inkluderte mikromagnetisk modellering.
 • Viste i sine resultater at det er lameller i magnetitten som er opphavet til de ekstreme magnetiske anomaliene.
 • Hennes resultater vil kunne ha konsekvenser for leting etter mineral (også) på Mars…

Tekniske geofag- Eivind Stein: Evaluation on the Stress Induced Brittle Failure along the Headrace Tunnels of Neelum Jhelum HPP, Pakistan

Veileder: Krishna Kanta Panthi

I begrunnelsen står det følgende:

 • Dybde-studie innen gjeldende teori om sprøe bruddmekanismer i åpninger under jord.
 • Bruker gjeldende teori og analytiske metoder til å estimere mekaniske parametrene av bergmassen i en tunnelsnitt / stuff hvor man har sprakeberg / sprøtt brudd.
 • Gitt disse resultatene, kandidaten predikerer sprøe brudd langs en vannkraft tunnel under bygging og gjennomfører numerisk modellering og sammenligninger.
 • Svært høyt nivå på arbeidet. Strukturert og gjennomgående godt. Gode figurer og godt språk.
 • Hans arbeid har bidratt til en økt forståelse av mekanismene som fører til sprakeberg.

Instituttet og Bergringen gratulerer!