Ny kontrakt til Solution Seeker

Solution Seeker er et utspring fra IO-senteret, basert på prosjektresultater innen produksjonsoptimalisering som Bjarne Foss og Vidar Gunnerud var nøkkelpersoner for utviklingen av. Selskapet er under oppbygging og har nå kontrakter med fire oljeselskaper for optimalisering av brønnproduksjon for deres oljefelt. Deres siste kontrakt er nettopp inngått med det franske selskapet ENGIE.

Gareth Steven Lord og Øyvind Braamann Dammyr har disputert

Gareth Steven Lord

Gareth Steven Lord har disputert med følgende doktorgradsarbeidet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Institutt for geovitenskap og petroleum:

«Sequence Stratigraphy and Facies Development of the Triassic Succession of Svalbard and the Northern Barents Sea»

 
Fakultetet har utnevnt følgende vurderingskomité for å vurdere avhandlingen:

· Professor David Mark Hodgson, University of Leeds, Storbritannia

· Professor William Helland-Hansen, Universitetet i Bergen, Norge

· Exploration Manager Evy Glørstad-Clark, Aker BP, Norge

· Professor Stephen Lippard, NTNU

Professor Stephen Lippard, Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU, er utnevnt som leder av komiteen.

Komite Gareth

Professor Atle Mørk, Institutt for geovitenskap og petroleum, har vært kandidatens hovedveileder. Professor Snorre Olaussen, Universitetssenteret på Svalbard, har vært kandidatens medveileder

 

Øyvind Dammyr

Øyvind Braamann Dammyr har disputert med tittelen:

«Engineering Geological Considerations for the Planning of TBM Tunnels in Norway»

Fakultetet har utnevnt følgende vurderingskomité for å vurdere avhandlingen:

· Professor Priscilla P. Nelson, Colorado School of Mines, USA

· Spesialrådgiver Arild Palmstrøm, RockMass AS, Norge

· Førsteamanuensis Krishna K. Panhi, NTNU

Førsteamanuensis Krishna K. Panhi, Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU, er utnevnt til komiteleder.

Komite Øyvind

Professor Bjørn Nilsen, Institutt for geovitenskap og petroleum, har vært kandidatens hovedveileder. Professor Kurosch Thuro, Universitetet for Teknologi, München, har vært kandidatens medveileder

Instituttet gratulerer begge to!

GEMMS Kick off Partnership Program for North America

Kick-off seminar for long-term projects awarded in 2016  SIU programmes UTFORSK and the Partnership program for North America, ble holdt i Bergen 7. Juni. Professor Rune Berg-Edland Larsen leder partnership programmet «Green Management of Mineral reSources» (GEMMS), som er et samarbeid mellom Texas Tech University (TTU) og NTNU. Målet er at P.hd- og masterstudenter innen berggrunns- og malm-geologi kan tilbringe1-6 måneder på hvert universitet. Studentene vil få finansiert reise og opphold og mulighet til å delta på undervisning, utføre laboratoriearbeid og feltkurs. Dette er unik mulighet for utveksling og forskningssamarbeid.

 

Nettverksbygging og kick off for prosjekter som har fått tildeling av SIU
Grupperarbeid og gode diskusjoner

Støtte til finansiering av professorat i mineralteknikk

I Stortingets budsjettvedtak tildeles NTNU midler for professorat i mineralteknikk på inntil 1,5 mill.kroner per år. I tildelingen står det følgende:

Målet med ansettelsen er å styrke utdanningsretningen og forskningen i mineralteknikk ved NTNU og derigjennom bidra til å møte norsk mineralnærings behov for kompetent arbeidskraft og forskningsbasert kunnskap.

Tiltaket har som hensikt å styrke NTNUs bergfaglige miljø, utdanningsretning og forskning gjennom støtte til et professorat i mineralteknikk i en overgangsfase på fem år.

Egil Tjåland er ansatt som instituttleder for IGP for de neste 4 år

I IVs styremøte sist mandag ble instituttledere ved IV-fakultetet ansatt i årmålsstillinger for 4 år, med oppstart 1.8.17. For IGP ble Egil Tjåland ansatt, og de øvrige er: Terese Løvås (EPT), Carl Christian Thodesen (IBM), Hans Petter Hildre (IBH),  Sverre Steen (IMT), Torbjørn Skogsrød (IVB), Karl Vincent Høiseth (KT). Torgeir Welo er fungerende instituttleder for MTP.

Utvikler neste generasjon innen undervannsinspeksjon, vedlikehold og reparasjon

Prosjektet Next Generation Inspection, Maintenance and Repair (NextGenIMR) utvikler nye teknologies som muliggjør fremtidig fjernopererte og lokalt autonome IMR operasjoner. Teknologier inkluderer en ny delt-kontroll metode, sikkerhetssoner, og akustisk bredbåndskommunikasjon. Visjonen er en fremtid med autonome undervannsfartøy som er integrert i undervannsinfrastrukturene som kan foreta lokale IMR-oppgaver trygt og effektivt uten behov for intervensjonsfartøy på overflaten.

Sjekk ut den nye videoen som presenterer det ambisiøse prosjektet!

Vårt institutt er del av NexGenIMR som er ledet av Institutt for marin teknikk med doktorgradsstipendiat Eirik Hexeberg Henriksen og professor Tor Berge Gjersvik.

Bedriftsbesøk til Statoil Stjørdal

Onsdag 15.mars arrangerte Bergstuderendes forening bedriftsbesøk for studenter fra Petroleumsfag til Statoils driftskontor på Tangen, Stjørdal.  Her fikk de innblikk i hvordan driftskontoret styrer feltene fra Haltenbanken til Barentshavet, og hvordan to nyutdannede nå jobber med operasjoner på Heidrun- plattformen. Det ble også tid til å se på kjerneprøver fra det aller «helligste».

Bilde: Marte Møller.
Bildene er tatt med tillatelse fra Statoil
Bilde: Marte Møller.
Bildene er tatt med tillatelse fra Statoil

 

Bergprisen 2016

Vinner av «Bergprisen»Eivind Stein og veileder Krishna Kanta Panthi

Alle mastergrader innen tekniske geofag og master i geologi som fikk karakteren «A» ble vurdert for «Bergprisen» av en intern komite ved instituttet. Bergprisen består av kr 10.000 og en diplom.

De tre beste ble så sendt til den eksterne komiteen for endelig rangering. Den eksterne komiteen har bestått av Guro Grøneng fra NGI, Trond Watne fra Norsk Mineral AS, Hlynur Gudmundsson fra Statens Vegvesen og Kurt Aasly fra IGP.

Komiteen hadde et svært vanskelig valg, og valgte til slutt å gi ut to priser; en innen georeal og en innen tekniske geofag.

Bergprisen for 2016 tildeles:

Master i geologi – Marianne Floen Stange: The Magnetic and Mineralogical Properties of the Stardalur Volcano, Iceland

Veileder: Suzanne McEnroe

I begrunnelsen står det følgende:

 • Velstrukturert og gjennomgående godt skrevet.
 • Arbeidet hardt gjennom hele studiet.
 • Ivret etter “hvorfor” og viste en evne til å finne ut dette
 • Arbeidet med basalter fra Island og studerte deres magnetiske egenskaper
 • Kombinerte dette med petrografiske studier og SEM-analyser
 • Gikk videre med mer avanserte analyser som normalt sett gjennomføres i forbindelse med PhD-studier
 • Dette inkluderte mikromagnetisk modellering.
 • Viste i sine resultater at det er lameller i magnetitten som er opphavet til de ekstreme magnetiske anomaliene.
 • Hennes resultater vil kunne ha konsekvenser for leting etter mineral (også) på Mars…

Tekniske geofag- Eivind Stein: Evaluation on the Stress Induced Brittle Failure along the Headrace Tunnels of Neelum Jhelum HPP, Pakistan

Veileder: Krishna Kanta Panthi

I begrunnelsen står det følgende:

 • Dybde-studie innen gjeldende teori om sprøe bruddmekanismer i åpninger under jord.
 • Bruker gjeldende teori og analytiske metoder til å estimere mekaniske parametrene av bergmassen i en tunnelsnitt / stuff hvor man har sprakeberg / sprøtt brudd.
 • Gitt disse resultatene, kandidaten predikerer sprøe brudd langs en vannkraft tunnel under bygging og gjennomfører numerisk modellering og sammenligninger.
 • Svært høyt nivå på arbeidet. Strukturert og gjennomgående godt. Gode figurer og godt språk.
 • Hans arbeid har bidratt til en økt forståelse av mekanismene som fører til sprakeberg.

Instituttet og Bergringen gratulerer!