Masterstudent i geologi kartlegger Preikestolen

Masterstudent ved IGP, Katrine Mo, sammen med forsker ved NGU, Martina Böhme, undersøker stabiliteten av Preikestolen gjennom høyoppløslige bilder fra helikopter og ved hjelp av droner, og gjennom skanning. I tillegg er det installert instrumentering i den største sprekken. Mo skal presentere analysene som gjøres i sin masteroppgave. Se oppslag i Stavanger Aftenblad.

Geologiens dag 10.september

10. september er geologiens dag! Dette er et stort, landsomfattende arrangement, der folk flest får oppleve hva geologi er. Entusiastiske studenter fra geologi, tekniske geofag og petroleumsfag på NTNU tar sikte på å lage en stand som vekker nysgjerrigheten hos både små og store.
Arrangement holdes i NTNU Akrinn-bygget på Kalvskinnet, inngang fra Sverres gate mellom Sverres gate 10 og 14 (det står ikke 12 på kartet).
Dato
10. september 2017 11:0016:00

IGP tar i bruk interaktive læringsarealer

Studenter i nytt læringsareal

I emnet strukturgeologi videregående kurs, har faglærer Espen Torsgersen tatt i bruk SMIA som er et av NTNUs nye læringsarealer. Faglærer er nysjerrig på å bruke undervisningsrom som er designet for mer variert undervisning, veksle mellom formidling og gruppearbeid, og hvor man tar i bruke ny teknologi som interaktive skjermer. Tanken har vært å prøve ut ulike løsninger på rommet for senere evaluering og erfaring når nye undervisningsrom skal planlegges inn i NTNUs Campusutvikling.

Selve kurset fokuserer pådigitale teknikker brukt i integrert visualisering, tolkning og analyse av strukturgeologiske data. Studentene vil utvikle ferdigheter innenfor et bredt spekter innenfor strukturgeologi, og vil lære å undersøke strukturer og deformasjonsprosesser på alle skalaer.

Tidligere IGP-student jobber med landets største veiprosjekt

Tidligere masterstudent i geologi, Stine Kjønsvik Bang er intervjuet av Bergens Tidene, hvor hun nå jobber som kontrollingeniør for landets største veiprosjekt. E39 skal gå mellom Svegatjørn i Os og Rådal i Bergen. I tillegg jobber tidligere studenter Håkon Sandven, Elisabeth Ramlo og Jens Anders Volden på dette prosjektet.

Det skal i alt bygges 15,2 kilometer ny E39, hvorav 12,7 km i tunnel. I tillegg kommer 1,3 kilometer ny fylkesvei med gang- og sykkelsti. Totalkostnaden blir på 6,5 milliarder . Veien skal etter planen åpne i 2022. Kilde: Bergens Tidene

På linken finner du oversiktsbilder fra anlegget:

 

http://360aircamdrone.net/e39sr/

IGP-student skal kartlegge sprekken i Prekestolen

Katrine Mo begynner masteroppgaven innen geologi/geofysikk i høst, og skal sammen med NGU konstruere 3-dimensjonale modeller av Prekestolen som et ledd i kartlegging av bevegelser i den dype sprekken som går på tvers av platået. Modellene skal dels baseres på høy-oppløselig fotografering fra helikopter, dels på fotografering fra en drone, og også på målinger med bakkebasert laser. Se artikkel i TU.

Adresseavisen skriver om sommerskolen og rekruttering til petroleumsstudier ved NTNU

Samarbeidet mellom Memorial University (MUN) og NTNU, som del av vårt INTPART-prosjekt, omfatter en sommerskole, hvor studenter fra petroleums-, marin-, og logistikkrelaterte program fra begge universitetene bruker 6 uker av sommeren til et gruppeprosjekt for utvikling av konsepter for utbygging av oljefelt i arktiske forhold. I fjor ble skolen holdt i St. John’s med vekt på felt offshore Newfoundland, mens skolen i år er ved NTNU med vekt på felt i Barentshavet. Adresseavisen har intervjuet to av NTNU-studentene, Amalie og Markus, om sommerskolen, og samtidig diskutert jobbsituasjonen for studenter i petroleumsrelaterte program ved NTNU.

NTNUs studentteam fikk andreplass i den internasjonale Drillbotics-konkurransen!

En studentgruppe fra Institutt for geovitenskap og petroleum tok 2. plass i 2017 SPE Drillbotics-konkurransen. Studentene måtte designe og bygge en miniatyr robotborerigg for fullstendig autonom boring (filmklipp, bildeserie). NTNU deltok i konkurransen for første gang og konkurrerte med universiteter med flere års erfaring. Det gode resultatet gjenspeiler instituttets økte fokus på automatisering og digitaliseringsteknologi for petroleumsindustrien, sier prof. Alexey Pavlov, en av lagets mentorer. Gratulerer til studentenes lag, mentorer og teknisk støtte!

 

Drillbotics-prosjektet er avsluttet

Fire av våre studenter har jobbet sammen om et prosjekt innen boring, under rammen til SPEs Drillbotics, som er en konkurranse mellom studentgrupper over hele verden. NTNUs gruppe deltok i finalen forrige uke, med referees fra bl.a. Houston, se billedserie og filmsnutt. Resultatene fra arbeidet inngår også i en felles hovedoppgave for de 4 studentene. Studentene anbefaler sterkt denne type arbeid for semesterprosjekt og hovedoppgave, se deres oppfordring til andre studenter.