Bjørn Nilsen intervjuet i Samferdsel og Infrastruktur

Samferdsel & Infrastruktur er en nyhetstjeneste for samferdselsektoren og aktører innen infrastruktur. I en artikkel om morgendagens tunneler har de intervjuet utvalgte fageksperter om fagområdet har utviklet seg de siste årene, og hvordan den videre utviklingen forventes å bli. Professor Bjørn Nilsen ved vårt institutt er en av ekspertene som er intervjuet.

Feiring av tilslag på forskningsinfrastruktur MiMaC

Forskningsrådet tildelte i går NTNU midler til forskningsinfrastrukturprosjektet MiMaC (Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation) . Institutt for geovitenskap og petroleum sammen SINTEF materialer og kjemi, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og verten som er Institutt for materialteknologi ved NTNU feiret i dag tildelingen med kake!