Møte med OD om marin gruvedrift

OD/OED har blitt gitt forvaltningsansvaret for marine mineraler på norsk sokkel, og møtet i dag ved IGP gikk ut på å presentere NTNUs forskning innen marine mineraler, bl.a. ved presentasjoner fra PhD-kandidater. OD presenterte arbeid som gjøres innen prøvetaking, analyser og ressursestimering på norsk sokkel, samt informasjon om nytt lovverk knyttet til marine mineralressurser.

Besøk fra Norske Shell

En gruppe fra Norske Shell, bestående av Arne Jacobsen, Elise Eckbo Juell og Carsten Ehrhorn besøkte IGP og NTNU i dag for utveksling av informasjon og diskusjon av mulig forskningssamarbeid i tiden fremover. Fra NTNU deltok Egil Tjåland, Alexey Pavlov, Jørn Vatn, Lars Struen Imsland, Sigbjørn Sangesland, Arild N. Nystad og Jon Kleppe.

 

Besøk fra SINOPEC

En delegasjon fra SINOPEC E&P Research Institute (PEPRIS) besøkte instituttet i dag for utveksling av informasjon og diskusjon om mulig samarbeid. Gruppen besto av Ji Bingyu, Chief Engineer, Lyu Chengyuan, Head of EOR Department, Sun Jianfang, Director, Ma Cuiyu, Engineer and Cui Shuyue, Engineer. De ble fulgt av Nan Cheng fra Statoil. Fra instituttet deltok Egil Tjåland, Patrick Reurink, Ole Torsæter, Philip Ringrose, Georg Voss og Jon Kleppe.

Besøk fra Politecnico di Milano

I oktober 2016 besøkte en NTNU delegasjon Politecnico di Milano. I dag var det gjenpartbesøk hos teknologi-og naturvitenskapmiljøet på Gløshaugen. Påtroppende dekan Olav Bolland presentere satningsområdene til IV-fakultetet. Instituttleder Egil Tjåland og Profesor Rune Berg-Edland Larsen representerte satsningsområdene innen mineralressurser og havrom.

Hans Bolland presenterer strategiske satsningsområder

 

Besøk fra UNICAMP

Celso Morooka and Sérgio Bordalo, professorer fra UNICAMP, Campinas i Brasil besøkte vårt institutt for å diskutere mulig samarbeid mellom UNICAMP og NTNU. Fra instituttet møtte Sigbjørn Sangesland, Lucas Cantinelli Sevillano og Patrick Reurink.

Besøk fra Mosambik

Universidade Eduardo Mondlane (UEM) i Maputo, Mosambik og NTNU har et EnPe-finansiert prosjekt hvor NTNU bidrar til oppbygging av petroleumsutdanning og -forskning. Dean of Engineering Alexandre Charifo Ali og Professor Rui Sitoe besøker disse dager IGB for diskusjoner rundt prosjektets videre fremdrift. Prosjektleder ved NTNU er Pål Skalle.

Besøk av Schlumberger

Lederen for Schlumberger Research Center i Stavanger, Massimo Virgilio, sammen med Jarl Eirik Tronerud og Trygve Randen besøkte NTNU i dag for å besøke nyopprettede Telenor AI Lab på IDI, og også IGP. Her ved instituttet ble det særlig lagt vekt på videreføringen av BRU21 innen digitalisering og automatisering innen olje og gass. Instituttet vil følge opp dette eller sommeren.

UT Austin besøk til NTNU sammen med IEA

I dag fikk instituttet besøk fra Universitetet i Texas, Austin med instituttleder Jon E. Olson fra Department of Petroleum & Geosystems Engineering og Jostein Dahl Karlsen, leder for  IEA Gas & Oil Technologies Implementing Agreement for å diskutere fremtidig samarbeid og utveksling av vitenskapelig ansatte og studenter.visited our department and we had discussions on future collaboration and exchange of faculty and students.

Fra instituttet deltok Egil Tjåland, Jon Kleppe, Sigbjørn Sangesland og Patrick Reurink.

Besøk fra Bandung

En delegasjon fra Institut Teknologi Bandung besøkte IGP i dag for å diskutere samarbeid innen forskning og utdanning. En ny MOU er utarbeidet. Delegasjonen besto av Wawan Gunawan (Prof. Dr. – Vice rector for finance, planning and development), Sri Widyantoro (Prof. PhD. – Dean of Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Bonar Tua Halomoan Marbun (Dr. – Head of Study Program of Petroleum Eng.) og Mohammad Rachmat Sule (Dr. – Coordinator for Partnership and Community Services, Faculty of Mining and Petroleum Engineering).

 

Tanzanianske studenter møter Statoil

Richard Wilfred Rwechungura fra Statoil Tanzania og Toril Karlberg Dyreng, som er Statoils letesjef for Indiahavet, besøkte instituttet i dag og hadde møte med 13 masterstudentene fra Tanzania som studerer petroleumsfag og prosjektledelse. Møtet har som formål å oppdatere studentene om utviklingen av det store utbyggingsprosjektet for de store gassfeltene som er funnet utenfor Tanzania.