Tidligere student oppretter nytt driftsstøttesenter i Statoil

Kjetil Hove, som gikk ut fra IPT i 1990, er sjef for driftsteknologi i Statoil, og er nå i ferd med opprettelsen av et nytt sentralt driftsstøttesenter med navnet Integrated Operations Centre. Gjennom tverrfaglighet, integrerte team, digitalisering, maskinlæring og AI regner Statoil med å bedre bunnlinjen i Norge med 10 mrd. kroner i året. Les DNs intervju med Hove og Eldar Sætre.

Midt-Norsk Olje og Gass skriver om NTNUs petroleumsutdanning

I siste utgave av avisen Midt-Norge Olje og Gass er instituttleder Egil Tjåland intervjuet om utsiktene for NTNUs petroleumsrettede utdanningsprogram. I lys av omstillingen som har foregått i oljenæringen, en betydelig pensjonering av fagpersonell i selskapene og en stigende økende oljepris, blir det trolig sterk etterspørsel etter nyutdannede petroleumsingeniører og -geologer/-geofysikere.

Tidligere IGP-student jobber med landets største veiprosjekt

Tidligere masterstudent i geologi, Stine Kjønsvik Bang er intervjuet av Bergens Tidene, hvor hun nå jobber som kontrollingeniør for landets største veiprosjekt. E39 skal gå mellom Svegatjørn i Os og Rådal i Bergen. I tillegg jobber tidligere studenter Håkon Sandven, Elisabeth Ramlo og Jens Anders Volden på dette prosjektet.

Det skal i alt bygges 15,2 kilometer ny E39, hvorav 12,7 km i tunnel. I tillegg kommer 1,3 kilometer ny fylkesvei med gang- og sykkelsti. Totalkostnaden blir på 6,5 milliarder . Veien skal etter planen åpne i 2022. Kilde: Bergens Tidene

På linken finner du oversiktsbilder fra anlegget:

 

http://360aircamdrone.net/e39sr/