Marine mineraler i Japan

Ingrid Schjølberg, Steinar Løve Ellefmo og Patrick Reurink fra NTNU var i Japan første uke på mars for å delta på et seminar om den norske aktivitetetn knyttet opp mot marine mineraler i Norge ved den Norske Ambassaden i Tokyo med Ocean Mining Industry Promotion Round Table. Leder for Research Institute of Ocean Economics, Hiroyuki Nakahara presenterte det siste innen aktiviteter på Japansk side, mens den norske delegasjonen presenterte det siste innen havromsforskning, marine mineraler og overføringsverdi fra olje og gassindustri til leting etter og utvinning av marine mineraler.

I løpet av turen ble også University of Tokyo, Maki Laboratory of Underwater Platform Systems og JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) besøkt og samarbeid ble diskutert.

  

Alle bilder: Steinar Løve Ellefmo

Besøk fra Indias ambassadør til Norge

Mandag 20. mars besøkte Indias ambassadør til Norge Debraj Pradhan Trondheim og NTNU, inklusive vårt institutt. Potensielt samarbeid mellom India og Norge ble diskutert, og pågående forskning innen leting etter marine mineraler, mineralproduksjon og geofysikk ble presentert.

På bildet: Professor Ståle E. Johansen, instituttleder Egil Tjåland, professor Hanumantha Rao Kota, Hans Eksellense Debraj Pradhan, konsul Rita Kumar og Professor Martin Landrø. Forskningskoordinator Patrick Reurink deltok også på møtet.

Feltobservasjoner i januar

I emnet Strukturgeologi lærer ca. 40 studenter struktgeo2hvert år å tolke bergarter og deres lagnings og deformasjonsstrukturer. Vanligvis foregår øvingene bare i klasserommet og i laboratoriet, mens feltobservasjoner må vente til sommeren, da det blir feltkurs. Nå i 2017 tar vi kompass og feltutstyr i bruk også om vinteren. Det blir 7 feltøvinger i løpet av januar og februar, ulike steder i Trondheim og Trøndelag. Den første feltdagen var 10. struktgeo3januar, like i nærheten av NTNU, Gløshaugen. I år skal studentene ha egne feltdata å jobbe med, og vil ha en flying start på feltkurset som avvikles mellom 28. mai og 18.juni i Alta, Finnmark. Foreleser er Allan G. Krill.