Simulering av økt oljeutvinning med GeoDict – samarbeid med Math2Market GmbH

Institutt for geovitenskap og petroleum har fått tilgang til den digitale bergartsfysikkprogramvaresuiten GeoDict for simulering av injeksjonsprosesser i porøse media, med mål om å modellere økt oljeutvinning. Hovedkontaktpunktet ved vårt institutt er postdoktor Hamid Hosseinzade Khanamiri.

GeoDict-programvaren ved NTNU består av flere utdanningslisenser og gir petroleumsteknologistudentene tilgang til ledende teknologi for digital bergartsfysikk. GeoDict er utviklet og markedsført av Math2Market GmbH i Tyskland og instituttet setter pris på deres engasjement for våre studenter.

For mer informasjon om GeoDict-programvaren, klikk her.

Besøk til NED University i Karachi

NEDUET og NTNU sammen med studenteneNED University of Engineering and Technology i Karachi har et pågående samarbeid med NTNU gjennom prosjektet Norwegian Center of Excellence in Petroleum Studies, og har denne uken besøkt NEDUET i Karachi for første gang.

NTNU har hatt en rekke møter og besøk til forskjellige institutt ved NEDUET i tillegg til å besøke Pakistan Petroleum Limited (PPL) og ENI Pakistan.

Fra vårt institutt deltok Egil Tjåland, Jon Kleppe og Patrick Reurink.

4th International Workshop on Rock Physics i Trondheim

4th International Workshop on Rock Physics  ble holdt i Trondheim med sterk medvirkning fra instituttet, hvor  Rune M. Holt var leder for den vitenskapelige komiteen og Andreas Bauer var leder for den lokale organisasjonskomiteen.

PhD Serhii Lozoyi to the right.
PhD Serhii Lozoyi to the right. Photo: Erling Fjær

Workshopen var en stor suksess med 115 deltagere og høy vitenskapelig kvalitet. Serhii Lozovy, PhD candidat på instituttet var på pallen i beste student paper-konkurransen.

Toppbilder er fra deltagerne på Geirfjellet, bilde av Rune M. Holt.

IGP sterkt involvert i Arctic Days Conference

Flere vitenskapelig ansatte fra vårt institutt var sterkt delaktige i å arrangere og presentere på årets Arctic Days Conference, av Norges Geologiske Forening på Svolvær fra 29. mai til 1. juni.

  • I «iMAGINE»: programkomitéleder Christine Fichler; presentasjoner av Suzanne McEnroe (keynote); Christine Fichler; Marco Brønner; Zeudia Pastore; og Terje Solbakk.
  • I » MINERAL RESOURCES»: presentasjoner av Rune B. Larsen (keynote); og Kurt Aasly.
  • I «UPLIFT AND EROSION»: postere av Marie-Andre Dumais; og Krzysztof Jan Zieba.

Besøk fra UNICAMP

Celso Morooka and Sérgio Bordalo, professorer fra UNICAMP, Campinas i Brasil besøkte vårt institutt for å diskutere mulig samarbeid mellom UNICAMP og NTNU. Fra instituttet møtte Sigbjørn Sangesland, Lucas Cantinelli Sevillano og Patrick Reurink.

Tildelt stort INFRASTRUKTUR-prosjekt av NFR

NTNU (Institutt for materialteknologi og Institutt for geovitenskap og petroleum) i samarbeid med NGU og SINTEF Materialer og kjemi har blitt tildelt INFRASTRUKTUR-prosjektet  Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation (MiMaC) av Norges Forskningsråd.

Målet med MiMaC er å etablere et verdensledende laboratorie for multi-skala og multi-dimensjonal strukturkarakterisering og høysensitivitets kjemiske analyser av mineraler, metaller og avanserte nanomaterialer, og vil styrke allerede eksisterende infrastruktur i Trondheim.

Dette vil styrke det grunnleggende og anvendte forskningsmiljøet og bidra til utvikling og innovasjon innenfor mineral- og metallurgi-industri.

INTPART sommerskole i Trondheim

INTPART sommerskolen på feltutvikling i krevende og fjerntliggende områder startet denne uken med 11 studenter som jobber på en caseoppgave relatert til Baretntshavet. De vil jobbe med dette i 6 uker, som del av INTPART-prosjektet mellom NTNU og Memorial University of Newfoundland (MUN).

Forelesere fra vårt institutt, samt Institutt for marin teknikk og fra MUN bidrar til gjennomføring av sommerskolen.