Besøk fra RWTH Aachen og TU Delft

Onsdag 22.mars fikk instituttet besøk av direktøren Bernd Lottermoser og senioringeniør Tobias Braun ved Institute of Mineral Resources Engineering ved RWTH Aachen University. Mulig etablering av masterprogram i European Mining, Minerals and Enviromental Program (EMMEP) mellom RWTH Aachen, TU Delft og NTNU ble diskutert.

Bilde: fv. Prof. Rune Berg-Edland Larsen, Førsteamanuensis Bjørn Eske Sørensen,  Tobias Braun ( RWTH Aachen), Prof. Bernd Lottermoser (RWTH Achen), Prof. Suzanne McEnroe

Mer om EMMEP-programmet her

Besøk fra EMAS

Fredag 17.mars fikk instituttet besøk fra European Microbeam Analysis Society (EMAS), som undersøkte muligheten for å legge EMAS-møte til Trondheim i 2019.  Det ble en fin diskusjon hvor vi fikk presentert EM-lab, som vi har i samarbeid med Institutt for materialteknologi. Møtet er også høyaktuelt for vår tredje samarbeidspartner i mineralkarakteriseringssentret  CAMOC, NGU.

Vi håper på å bli valgt som vert!

Les mer om EMAS her

Bedriftsbesøk til Statoil Stjørdal

Onsdag 15.mars arrangerte Bergstuderendes forening bedriftsbesøk for studenter fra Petroleumsfag til Statoils driftskontor på Tangen, Stjørdal.  Her fikk de innblikk i hvordan driftskontoret styrer feltene fra Haltenbanken til Barentshavet, og hvordan to nyutdannede nå jobber med operasjoner på Heidrun- plattformen. Det ble også tid til å se på kjerneprøver fra det aller «helligste».

Bilde: Marte Møller.
Bildene er tatt med tillatelse fra Statoil
Bilde: Marte Møller.
Bildene er tatt med tillatelse fra Statoil

 

Bergprisen 2016

Vinner av «Bergprisen»Eivind Stein og veileder Krishna Kanta Panthi

Alle mastergrader innen tekniske geofag og master i geologi som fikk karakteren «A» ble vurdert for «Bergprisen» av en intern komite ved instituttet. Bergprisen består av kr 10.000 og en diplom.

De tre beste ble så sendt til den eksterne komiteen for endelig rangering. Den eksterne komiteen har bestått av Guro Grøneng fra NGI, Trond Watne fra Norsk Mineral AS, Hlynur Gudmundsson fra Statens Vegvesen og Kurt Aasly fra IGP.

Komiteen hadde et svært vanskelig valg, og valgte til slutt å gi ut to priser; en innen georeal og en innen tekniske geofag.

Bergprisen for 2016 tildeles:

Master i geologi – Marianne Floen Stange: The Magnetic and Mineralogical Properties of the Stardalur Volcano, Iceland

Veileder: Suzanne McEnroe

I begrunnelsen står det følgende:

 • Velstrukturert og gjennomgående godt skrevet.
 • Arbeidet hardt gjennom hele studiet.
 • Ivret etter “hvorfor” og viste en evne til å finne ut dette
 • Arbeidet med basalter fra Island og studerte deres magnetiske egenskaper
 • Kombinerte dette med petrografiske studier og SEM-analyser
 • Gikk videre med mer avanserte analyser som normalt sett gjennomføres i forbindelse med PhD-studier
 • Dette inkluderte mikromagnetisk modellering.
 • Viste i sine resultater at det er lameller i magnetitten som er opphavet til de ekstreme magnetiske anomaliene.
 • Hennes resultater vil kunne ha konsekvenser for leting etter mineral (også) på Mars…

Tekniske geofag- Eivind Stein: Evaluation on the Stress Induced Brittle Failure along the Headrace Tunnels of Neelum Jhelum HPP, Pakistan

Veileder: Krishna Kanta Panthi

I begrunnelsen står det følgende:

 • Dybde-studie innen gjeldende teori om sprøe bruddmekanismer i åpninger under jord.
 • Bruker gjeldende teori og analytiske metoder til å estimere mekaniske parametrene av bergmassen i en tunnelsnitt / stuff hvor man har sprakeberg / sprøtt brudd.
 • Gitt disse resultatene, kandidaten predikerer sprøe brudd langs en vannkraft tunnel under bygging og gjennomfører numerisk modellering og sammenligninger.
 • Svært høyt nivå på arbeidet. Strukturert og gjennomgående godt. Gode figurer og godt språk.
 • Hans arbeid har bidratt til en økt forståelse av mekanismene som fører til sprakeberg.

Instituttet og Bergringen gratulerer!

Bergdagen 2017

Tirsdag 14.februar arrangerte Bergringen og Institutt for geovitenskap og Petroleum «Bergdagen». Det var godt oppmøte med 130 studenter som ønsket å vite mer om jobbmuligheter i industri og forskningsinstitusjoner.

Disse bedriftene deltok i år

Bane Nor
Franzefoss Pukk AS
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Norsk Bergforening
Norsk Bergindustri
Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF)
Norsk Mineral AS

Brønnøy Kalk AS

Norsk Stein AS
Rambøll Norge AS
SINTEF Byggforsk

Berg og geoteknikk

Statens vegvesen
Titania AS
Verdalskalk AS
Elkem Kvarts
Sweco Norge AS
OMYA Hustadmarmor AS
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)
Promin AS
Nussir ASA

GEMMS- GrEen Management of Mineral reSources

Texas TechInstituttet har fått innvilget midler fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) for partnership programmet «Green Management of Mineral reSources» (GEMMS).

Målet for GEMMS er å formalisere samarbeidet med Texas Tech University (TTU), Dep. of Geosciences, ved å tilby MSc. og PhD. Studenter innen berggrunns- og malm-geologi 1-6 måneder på hvert universitet. Studentene vil få finansiert reise og opphold og mulighet til å delta på undervisning, utføre laboratoriearbeid og feltkurs. Professor Rune Berg-Edland Larsen leder prosjektet, som har en budsjett ramme på NOK 2 mill fordelt over en periode på 4 år med start i januar 2017.