Styremøte for Schlumberger-NTNU-samarbeidet

 

Det årlige styremøtet for samarbeidet mellom Schlumberger og NTNU ble avholdt i går. Samarbeidet omfatter forskning og utdanning innen 3 områder: Computational Sciences, Integrated Operations og Subsea. Formålet med de årlige møtene er statusrapportering for året som gikk og planlegging av aktiviteter fremover, se agenda.

Masterstudent i geologi kartlegger Preikestolen

Masterstudent ved IGP, Katrine Mo, sammen med forsker ved NGU, Martina Böhme, undersøker stabiliteten av Preikestolen gjennom høyoppløslige bilder fra helikopter og ved hjelp av droner, og gjennom skanning. I tillegg er det installert instrumentering i den største sprekken. Mo skal presentere analysene som gjøres i sin masteroppgave. Se oppslag i Stavanger Aftenblad.

NHOs kompetansebarometer 2017: stort behov for ingeniører

NHOs årlige kompetansebarometer har fått tilbakemeldinger fra 5557 bedrifter, som er sammenfattet i rapporten. Det rapporteres om stort behov innen ingeniørfag (Fig. 2.10). Det er særlig bedrifter knyttet til landsforeningene Energi Norge (88 prosent) og Norsk olje og gass (79 prosent) som svarer at de har stort behov for ingeniører. På forsiden av dagens Adressa er det også et oppslag om at Statoil igjen rekrutterer.

Besøk fra Norske Shell

En gruppe fra Norske Shell, bestående av Arne Jacobsen, Elise Eckbo Juell og Carsten Ehrhorn besøkte IGP og NTNU i dag for utveksling av informasjon og diskusjon av mulig forskningssamarbeid i tiden fremover. Fra NTNU deltok Egil Tjåland, Alexey Pavlov, Jørn Vatn, Lars Struen Imsland, Sigbjørn Sangesland, Arild N. Nystad og Jon Kleppe.

 

Besøk fra SINOPEC

En delegasjon fra SINOPEC E&P Research Institute (PEPRIS) besøkte instituttet i dag for utveksling av informasjon og diskusjon om mulig samarbeid. Gruppen besto av Ji Bingyu, Chief Engineer, Lyu Chengyuan, Head of EOR Department, Sun Jianfang, Director, Ma Cuiyu, Engineer and Cui Shuyue, Engineer. De ble fulgt av Nan Cheng fra Statoil. Fra instituttet deltok Egil Tjåland, Patrick Reurink, Ole Torsæter, Philip Ringrose, Georg Voss og Jon Kleppe.