DN har oppslag i dag om manglende studentrekruttering innen petroleumsfag ved NTNU

I dagens utgave av DN er det et tosiders oppslag om manglende studentrekruttering og frafall i førsteklasse av petroleumsstudiene ved NTNU. Noen av våre studenter er intervjuet av avisen, og artikkelen illustreres med bilder fra våre laboratorier. Artikkelen har flere feil, siden det fortsatt er 19 studenter i førsteklassen, og totalt antall petroleumstudenter i 1.-5. klasse, inkl. utenlandske studenter er 266. Men det er selvsagt bekymringsfullt at så få norske studenter søker seg til dette studiet.

Foredrag om offshore Newfoundland

NTNU og Memorial University i St. John’s på Newfoundland har et INTPART-samarbeid knyttet til Integrerte operasjoner og utbygging av oljefelt utenfor Newfoundland. Som ledd i dette er professor Lesley James på besøk denne uken. Tirsdag kl. 13:15 holder hun foredrag ved instituttet med tittel «Remote & Harsh Field Development Offshore Newfoundland, Canada». Foredraget holdes i P10 ved Petroleumsteknisk senter.

Tidligere student gjør det godt i Schlumberger

Pål Kibsgård gikk ut fra NTH, nå NTNU, som sivilingeniør i petroleumsteknologi i 1991, og etter noen år i Esso ble han hentet til Schlumberger hvor han har jobbet i 20 år. Han har gått gradene i bedriften til han i 2011 ble toppsjef, CEO. Nettavisen skriver i dag om hans karriere med stor vekt på hans fantastiske lønnsbetingelser, og han er trolig den nordmannen som har høyest  lønn. Kibsgård var invitert hovedforedragsholder under vår IO-konferanse i 2013, og kom tilbake i 2014 for underskrive en samarbeidsavtale mellom NTNU og Schlumberger.

Besøk fra Singapore

Høsten 2015 besøkte en delegasjon fra NTNU Singapore, med rektor i spissen. Fra instituttet deltok Egil Tjåland og Ole Torsæter. Ole var på det tidspunkt på forskningsopphold ved forskningsinstituttet A*Star, hvor han var rådgiver for oppbygging av en lab for økt oljeutvinning. I dag var det gjenvisitt til NTNU fra Singapore. De som besøkte NTNU var Sam Tan Chin Siong, som representerer Minister of State, Prime Minister’s Office, Ministry of Manpower, og Timothy Fang, som representerer Ministry of Foreign Affairs, Country Officer, Europe Directorate.

Grunnstenen for nytt bygg i Karachi ble lagt i dag for the Norwegian Centre for Excellence in Petroleum Studies

NCEPS_310116I dag ble «Ground Breaking Ceremony» avholdt ved NED-universitetet i Karachi for et nybygg som skal huse The Norwegian Centre for Excellence in Petroleum Studies (NCEPS). Senteret er finansiert via et program administrert av den norske ambassaden i Pakistan, og er et samarbeid mellom NED og NTNU. Det ble åpnet for 3 år siden med instituttet som deltaker.

Per Avseth skriver i Dagens Næringsliv om energibehovet i verden

avsethVår prof. II Per Avseth sammen med Reidar Müller har et innlegg i dagens utgave av Dagens Næringsliv om verdens økende energibehov og oljens viktige rolle. Et viktig poeng i innlegget er vår livsstils åpenbare sløsing med energi. Fremfor å angripe oljeselskapene for deres produksjon av olje, bør vi gjøre noe med vårt forbruk.

Produksjonstall for desember

NPDOljedirektoratet har rapportert olje- og gassproduksjonstall for desember, som viser en gjennomsnitlig væskeproduksjon på 2 094 000 fat/dag. Dette er

 ca. 3 prosent mindre enn i november. Det totale gassalget var 10,9 GSm(+2%). Dermed er den totale petroleumsproduksjonen i 2016 ca. 233,0 MSm3 o.e., som er 2,8 MSm3 o.e. mer enn i  2015.