Møte med OD om marin gruvedrift

OD/OED har blitt gitt forvaltningsansvaret for marine mineraler på norsk sokkel, og møtet i dag ved IGP gikk ut på presentere NTNUs forskning innen marine mineraler, bl.a. ved presentasjoner fra PhD-kandidater. OD presenterte arbeid som gjøres innen prøvetaking, analyser og ressursestimering på norsk sokkel, samt informasjon om nytt lovverk knyttet til marine mineralressurser.

Professor Einar Broch er tildelt prestisjefull pris fra ITA

Den internasjonale tunnelforeningen, ITA, har tildelt professor Einar Broch «Lifetime Achievement Award» under en tunnelkonferanse i Frankrike. Broch har tidligere vært president av ITA, og i sin lange periode som professor ved NTNU har han vært involvert i utviklingen av en lang rekke hydroelektriske prosjekter i Norge og utenlands, og er en verdenskjent fagperson.

Bergdagen 2017 ble arrangert tirsdag

Tradisjonen tro organiserte IGP i samarbeid med Bergringen Bergdagen tirsdag i oppredningssalen på Gløshaugen hvor 20 industripartnere presenterte seg gjennom egne stands. Dagen var en stor suksess med 120 studenter som besøkte standene og hadde direkte kommunikasjonen med bergindustrien. Bergdagen er viktig del av årlig aktivitetene ved IGP og hjelper å utvikle tettere samarbeid mellom institutt, studenter og bergindustri. Ikke minst gir Bergdagen mulighet for studenter å finne sommerjobber og mulige prosjekt- og masteroppgaver direkte knyttet til problemstillinger som bergindustrien presenterer. Se bilder nedenfor.

IGP-dagen ble avholdt forrige uke

Høstsemesterets IGP-dagen (tidligere kjent som PhD-seminaret) ble i år avholdt 7.11 på Studentersamfundet. Agenda inkluderte flere keynote-taler, tekniske presentasjoner og sosiale aktiviteter. Ph.d-kandidatene presenterte deres forskningsprosjekt og viste postere. Formålet er å opparbeide presentasjonserfaring og få tilbakemeldinger fra kollegaer og andre fagfolk. En oppsummering av høstens IGP-dag finnes her. Et annet viktig formål er å motivere masterstudenter til videre studier mot en doktorgrad. IGP-dagen arrangeres av ph.d-kandidatene ved IGP, og mer informasjon finnes på deres nettside: http://pet.geo.ntnu.no/wordpress/igp-phd/

 

Novemberkonferansen i Rio avholdt for 5. gang

Forrige uke ble den 5. Novemberkonferansen avholdt i Rio de Janeiro. Arrangør er den såkalte SINOS-alliansen, bestående av SINTEF, UiO, IFE, UiS, IRIS, UiB og NTNU, sammen med utvalgte universiteter i Brasil, med sterk støtte av Innovasjon Norge og generalkonsulatet i Rio, se programmet. Faglige innlegg fra NTNU ble holdt av Sigbjørn Sangesland (subsea) og Egil Tjåland (digitalisering)

Eldar Baykiev har disputert

Avhandlingen har tittelen «Analysis of Satellite Magnetic Data to Explore Lithospheric Magnetisation». Evalueringskomiteen har bestått av Professor Richard Holme, University of Liverpool, Adjunct Professor Roman Pasteka, Comenius University, Bratislava og Adjunct Professor Christine Fichler, NTNU.
Prøveforelesningens tittel var “Application of magnetic methods in archeology”
Hovedveileder har vært Professor Jörg Ebbing, IGP og medveiledere forsker Marco Brönner og forsker Karl Fabian, begge ved NGU.

Student Marie Rekve fikk jernbaneprisen for 2017

Jernbanedirektoratets pris for beste jernbanefaglige masteroppgave gikk til Marie Rekve, som har gjort stabilitetsanalyse knyttet til TBM-drivingen av den 7,8 kilometer lange Ulriken tunnelen, med spesiell fokus på analyse av stabiliteten av bergstabber ned til 3 meters tykkelse mellom TBM-tunnelen og eksisterende, sprengt tunnelløp ved gjennomslaget i Fløen på Bergensiden av Ulriken. Se nyhetsoppslag.

 

Lutz Mütschard har disputert

Avhandlingen hans har tittelen «On Processing and Inversion of Marine Magnetotelluric Data». Vurderingskomiteen har bestått av Professor Evert Slob, Delft University of Technology, Principal Scientist Jan Petter Morten, EMGS og Professor Børge Arntsen, NTNU. Prøveforelesnings tittel var “Joint inversion of seismic and EM data – current status and the road ahead”. Hovedveileder har vært Professor Ketil Hokstad, og medveileder Professor Bjørn Ursin, begge Institutt for geovitenskap og petroleum.