Norsk olje- og gassproduksjon øker

Oljedirektoratets «Sokkelåret 2017» viser stor aktivitet på norsk sokkel. Den samlede olje- og gassproduksjonen økte for 4. år på rad, og vil fortsette å øke i neste 5-årsperiode. Det ble satt ny rekord i gasseksport med 124 Gm3. Væskeproduksjonen gikk litt ned, men vil øke igjen når Johan Sverdrup-feltet kommer i produksjon på slutten av 2019. Det er i dag 85 produserende felt på norsk sokkel, inkl. de fem nye feltene som ble satt i produksjonen i 2017. Ni nye felt er for tiden under utbygging.

Rasoul Khaledialidusti har disputert

Hans avhandling har tittelen «Reservoir Characterization and Determination of Residual Oil Saturation Using Single-Well-Chemical-Tracer Test: Significance of geochemistry, rock dissolution and surface-charge alteration». Evalueringskomiteen har bestått av Principal Investigator Hassan Mahani, Shell International, VP Technology and Interpretation Olaf Huseby, Restack og Professor Ole Torsæter, NTNU. Tittelen på prøveforelesningen var oppgitt til å være “Does geochemistry in reservoir simulation matter?” Hovedveileder har vært Professor Jon Kleppe, Institutt for geovitenskap og petroleum og medveileder Principal scientist Jan Sagen, Instituu for energiteknikk.

Yi Liu har disputert

Hennes avhandling har tittelen «Data-Driven Borehole Imaging and Monitoring». Bedømmingskomiteen har bestått av Professor Andrew Curtis, University of Edinburg, Senior Scientist Alexander Kritski, Statoil og Professor Alexey Stovas, NTNU. Tittelen på prøveforelesningen var «Introducing geological knowledge into geophysical inverse problems». Hovedveileder har vært Professor Børge Arntsen og medveileder Professor Martin Landrø, begge ved Institutt for geovitenskap og petroleum.

 

 

Katherine Aurand har disputert

Avhandlingen hennes har tittelen «Enhanced Oil Recovery from Silica Nanoparticles: An experimental evaluation of oil production, recovery mechanisms and nanofluid stability». Bedømmingskomiteen har bestått av: førsteamanuensis Lesley Anne James, Memorial University of Newfoundland, Dr. Pål-Eric Øren, Petricore Norway og førsteamanuensis Carl Fredrik Berg, NTNU. Det oppgitte temaet for prøveforelesningen var: «Pore scale challenges and solutions to CO2 sequestration». Hovedveileder har vært førsteamanuensis Sigve Hovda, institutt for geovitenskap og petroleum og medveileder professor Jan Åge Stensen, institutt for geovitenskap og petroleum.