Egil Tjåland er ansatt som instituttleder for IGB for de neste 4 år

I IVs styremøte sist mandag ble instituttledere ved IV-fakultetet ansatt i årmålsstillinger for 4 år, med oppstart 1.8.17. For IGP ble Egil Tjåland ansatt, og de øvrige er: Terese Løvås (EPT), Carl Christian Thodesen (IBM), Hans Petter Hildre (IBH),  Sverre Steen (IMT), Torbjørn Skogsrød (IVB), Karl Vincent Høiseth (KT). Torgeir Welo er fungerende instituttleder for MTP.

Tanzanianske studenter møter Statoil

Richard Wilfred Rwechungura fra Statoil Tanzania og Toril Karlberg Dyreng, som er Statoils letesjef for Indiahavet, besøkte instituttet i dag og hadde møte med 13 masterstudentene fra Tanzania som studerer petroleumsfag og prosjektledelse. Møtet har som formål å oppdatere studentene om utviklingen av det store utbyggingsprosjektet for de store gassfeltene som er funnet utenfor Tanzania.

Besøk fra Pakistan

En delegasjon fra Pakistans Ministry of Planning, Development and Reform sammen med den norske ambassaden i Islamabad besøkte instituttet i dag. Delegasjonen besto av Mr. Tanweer Ahmed Sheikh, Dr. Mohammad Afzal, Mr. Tom Jørgen Martinussen and Mr. Zafar Hasan. Formålet var gjennomgang av PAK3004-prosjektene som har NTNU og Statens Kartverk som partnere i Norge. Vårt institutt er partner i prosjektet «Norwegian Centre of Excellence for Petroleum Studies» ved NED University of Engineering and Technology.

Studenter fra Newfoundland gir presentasjon i P13 i dag kl. 13:15

Jenny Kim og Daniel Sivira er i avslutningsfasen av sine masterstudier ved Memorial University Newfoundland (MUN). Tirsdag 2. mai kl. 13:15-14 presenterer de sitt arbeid i P13.  Tittelen på foredraget er «Experimental Investigationon of EOR by Injecting SiO2 Nanoparticles as Water Additive with Application to the Hebron Field.» Jenny og Daniel deltok begge i sommerskolen 2016, som ble arrangert av NTNU og MUN i St. John’s, med 12 deltakende studenter fra de to universitetene.

85% av petroleumsstudentene er borte i den kriserammede oljebransjen

Søndagens utgave av Aftenposten har et stort oppslag om fallet i studentopptak til petroleumsstudier. Forsiden er viet til et bilde av 3 studenter, inkl. vår 5.-klassestudent Tonje Bjerga, som har vært på Edvard Grieg-plattformen i regi av Lundin. Aftenposten har intervjuer med studentene, sjefen for Lundin Norge, Kristin Færøvik (tidligere petroleumsstudent ved NTNU) og instituttleder Egil Tjåland. Det spås mangel på fagfolk og lønnsfest i tiden fremover.

To av våre Petroleum Engineering-studenter deltok i SPE Paper Contest i Krakow

Petroleum Engineering-studentene Mohamed Amine Bouhouche og Radmila Mandzhieva deltok i den årlige europeiske SPE Paper Contest holdt i Krakow, Polen 4.-9. april. Presentasjonene hadde titlene «Improvement of Reservoir Oil Recovery Using Gel Systems» og «Analysis of 2D thin section images as an important aspect of pore network modeling«. Begge presentasjonene er basert på deres semesterprosjekt, veiledet av professor Ole Torsæter.

Studenter jubler for trainee-ordningen

Petroleumsstudentene ved NTNU har vært usikre på jobbmulighetene til sommeren når de er ferdig med mastergraden til sommeren. Derfor jubler de over trainee-ordningen som er etablert for nyutdannede. Dette er et initiativ fra NTNU, med Ingvald Strømmen og Egil Tjåland i spissen, og med god støtte av Norsk olje og gass såvel som mange oljeselskaper. Stavanger Aftenblad skriver om dette i nettutgaven.