SPE-priser til Ole Torsæter og Egil Tjåland

Society of Petroleum Engineers (SPE) har tildelt prisen «Society of Petroleum Engineers North Sea 2018 Regional Management and Information Award» til professor Ole Torsæter og prisen «Society of Petroleum Engineers North Sea 2018 Regional Distinguished Achievement Award for Petroleum Engineering Faculty Award» til instituttleder Egil Tjåland. Gratulerer til begge!

NTNU arrangerer workshop i Rio de Janairo

Med utspring i IO-senteret ved instituttet blir det i disse dager arrangert den 7. workshop på produksjonsoptimalisering i Rio, nå med støtte fra INTPART.  Deltakere er, i tillegg til NTNU, universiteter og bedrifter i Brasil, og arrangementet avholdes ved Petrobras’ forskningssenter i Rio, CEMPES. Fra NTNU deltar bl.a.  Alexey Pavlov, Arild Nystad og Morten Hovd (kybernetikk).

Tanzanianske studenter møter Statoil

ANTHEI-prosjektet mellom Tanzania, Angola og NTNU er et utdanningsprosjekt støttet av NORAD gjennom EnPe-programmet, og med tilleggsfinansiering fra Statoil. Kullet som ble tatt opp høsten 2017 er det siste i en lang rekke. De 14 studentene fra Tanzania vil gjøre ferdig masterutdanningen i 2019. Fredag ble den årlige workshop-en mellom studentene og Statoil gjennomført. Programmet omfatter en gjennomgang av utviklingen på tanzaniansk sokkel og diskusjon om arbeidsmarkedet for petroleumsingeniører i Tanzania.

Universitetsavisa skriver om det nye BRU21-programmet

Basert på BRU21-rapporten som ble utgitt i 2017, er NTNU i oppstarten av et nytt PhD-/Postdok-program med navnet «Digital and Automation Solutions for the Oil and Gas Industry». Opptil 40 stillinger er annonsert i alle store aviser og jobbnorge, se annonsen her. I dag har Universitetsavisa intervjuet dekan Olav Bolland om det nye prosjektet.

Studentgruppe kvalifiserte seg til Petrobowl-finalen

En gruppe studenter i petroleumsfag deltok i den regionale (Europa og Russland) kvalifiseringen som ble avholdt i Krakow, Polen 9.-11. april 2018, se rapport. Gruppen er nå kvalifisert til å delta i finalen som avholdes under SPE Annual Technical Conference and Exhibition 2018 i Dallas, Texas 24.-26. september 2018. Gruppen består av Abdul Saboor Khan, Muhammad Umer Azam, Muhammad Iffan Hannanu, Subhi Sadigov, og Juan Manuel Montoza. Gratulerer!

 

Norsk olje og gass: Økning i søkertall for Petroleumsfag ved NTNU

Etter flere dårlige år, viser de foreløpige tallene fra Samordna opptak en økning i søkertallet til Petroleumsfag ved NTNU, se oppslag fra Norsk olje og gass. Selv om søkertallet er mye lavere enn ønsket, kan det bety at den nedadgående trenden har snudd. Norsk olje og gass anslår at det trengs 22000 nye oljejobber  fremover til 2020.