Studentgruppe kvalifiserte seg til Petrobowl-finalen

En gruppe studenter i petroleumsfag deltok i den regionale (Europa og Russland) kvalifiseringen som ble avholdt i Krakow, Polen 9.-11. april 2018, se rapport. Gruppen er nå kvalifisert til å delta i finalen som avholdes under SPE Annual Technical Conference and Exhibition 2018 i Dallas, Texas 24.-26. september 2018. Gruppen består av Abdul Saboor Khan, Muhammad Umer Azam, Muhammad Iffan Hannanu, Subhi Sadigov, og Juan Manuel Montoza. Gratulerer!