Professor Einar Broch er tildelt prestisjefull pris fra ITA

Den internasjonale tunnelforeningen, ITA, har tildelt professor Einar Broch «Lifetime Achievement Award» under en tunnelkonferanse i Frankrike. Broch har tidligere vært president av ITA, og i sin lange periode som professor ved NTNU har han vært involvert i utviklingen av en lang rekke hydroelektriske prosjekter i Norge og utenlands, og er en verdenskjent fagperson.