NHOs kompetansebarometer 2017: stort behov for ingeniører

NHOs årlige kompetansebarometer har fått tilbakemeldinger fra 5557 bedrifter, som er sammenfattet i rapporten. Det rapporteres om stort behov innen ingeniørfag (Fig. 2.10). Det er særlig bedrifter knyttet til landsforeningene Energi Norge (88 prosent) og Norsk olje og gass (79 prosent) som svarer at de har stort behov for ingeniører. På forsiden av dagens Adressa er det også et oppslag om at Statoil igjen rekrutterer.