Nyhetsartikkel om NTNU-UCalgary-samarbeidet knyttet til CO2

NTNU og University of Calgary samarbeider gjennom et INTPART-prosjekt, med tilleggsfinansiering fra Canada. Prosjektet ledes av professor Ole Torsæter ved NTNU og Dr. Steven Bryant ved UCalgary og fokuserer på lagring av CO2 såvel som bruk av CO2 for økt oljeutvinning.  UCalgarys nettavis UToday hadde fredag en flott nyhetsartikkel om besøket  fra NTNU som fant sted for litt over en uke side (se tidligere oppslag).

Lucas Shibo Xu har disputert

Avhandlingen hans har tittelen “Seismic Data Processing in Orthorhombic Anisotropic Media”. Bedømmingskomiteen har bestått av Professor Dirk Gajewski, Universitetet i Hamburg, Principle Research Geophysicist Vetle Vinje, CGG, og Adjuct Professor Ketil Hokstad, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen “Maslov asymptotic theory and its applications”. Hovedveileder har vært Professor Alexey Stovas, Institutt for geovitenskap og petroleum og medveileder Professor Tariq Alkhalifah, King Abdullah University of Science and Technology.

INTPART-samling i Calgary

Som del av INTPART-prosjektet som instituttet har med University of Calgary, er en gruppe av lærere, postdoktorer og PhD-kandidater i Calgary denne uken. Leder for gruppen er professor Ole Torsæter. Formålet med INTPART-programmet er å utvikle langsiktig samarbeid innen forskning og utdanning, se SIUs sider. Programmet for besøket kan ses her. Gruppen består av: Carl Fredrik Berg, Xiaoqian Cheng, Vegard Stenhjem Hagen, Ashkan Jahanbani Ghahfarokhi, Sigve Hovda, Olga Ibragimova, Kyrre Heldal Kartveit, Przemyslaw B. Kowalczuk, Stian Rørheim, Håvard Slettahjell Skjefstad, Per Arne Slotte, Geir-Ove Strand, Dawid Szewczyk, Ole Torsæter og Cleide Rosemine Gany Vieira.

IGB-student presenterer sin masteroppgave under ONS

IGP-student Monika Maria Dyrendahl har gjennomført sin masteroppgave i samarbeid med Schlumberger. Ved bruk av maskinlæring har hun utviklet en algoritme for å tolke seismiske horisonter, med formål å oppnå mer nøyaktig tolkning, og dermed redusert lete- og utviklingsrisiko. Veiledere har vært Ståle Johansen, IGB og Viktor Aarre, Schlumberger. Under ONS i august er hun utvalgt til å presentere sine resultater som del av sesjonen «Young, smart and creative Master degree students will give executive presentations of their Master thesis».

 

Student utviklet automatisk tolkningsprogram for seismikk

I løpet av et sommerprosjekt hos ConocoPhillips (CoP) utviklet Charles Rutherford Ildstad programmet MalenoV for tolkning av seismikk ved bruk av 3D nevralnett-arkitektur. Arbeidet er gjort i samarbeid med geolog Peter Bormann i CoP. Programmet er publisert som åpen kildekode og kan lastes ned fra GitHub. Ildstad gjennomførte senere sin masteroppgave innen lignende problemstillinger i samarbeid med Schlumberger. Hans veileder ved NTNU var førsteamanuensis Steinar Ellefmo. Geoforskning.no har publisert en artikkel om arbeidet som ble gjort hos CoP.

Øystein Lid Opsal har disputert

Øystein Lid Opsal fikk sin PhD-grad torsdag 14. juni etter å ha forsvart sin doktoravhandling «Geological Parameters and Shear Strength of Dry Tills from the Southern Half of Norway in Relation to Bedrock Geology». Tema for prøveforelesningen var «On the effect of fine content and relative density of granular materials in landslide initiation and development on steep slopes» – en oppgave han løste med glans. Den nybakte doktor har allerede begynt på jobb hos Sweco i Bergen.

En svært fornøyd Øystein Lid Opsal flankert av sine to like fornøyde veiledere. Hovedveileder Terje Bargel til venstre og medveileder Randi Kalskin Ramstad til høyre (Foto: Privat).