NTNUs Drillbotics team vant den internasjonale konkurransen i år

Drillbotics er en årlig internasjonal konkurranse mellom petroleumsstudenter, organisert av Society of Petroleum Engineers (SPE). NTNUs studentgruppe bestående av 5 studenter i avgangsklassen, 4 fra IGP og 1 fra ITK, kvalifiserte seg gjennom en europeisk innledende runde, og konkurrerte i finalen mot 8 andre grupper. Og de gjorde det desidert best av gruppene, og gikk av med seieren, foran University of Oklahoma og Texas A&M University, se annonseringen her. NTNU-studentene er Sebastian Knoop (IGP), Andreas Thuve (IGP), Mikkel Leite Arnø (ITK), Alexander Handeland (IGP) og Per Øystein Turøy (IGP). Gratulerer!

Lucas Cantinelli Sevillano har disputert

Hans avhandling har tittelen «Effects of Well Temperature on Wellhead Fatigue Assessment». Bedømmingskomiteen har bestått av Professor Gerhard Thonhauser, University of Leoben, Adjunct Professor Lorents Reinås, University of Stavanger og  Professor Tor Berge Gjersvik, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen “Design considerations of thermal loading effects on well constructions during production phase”. Hovedveileder har vært Professor Sigbjørn Sangesland, og medveiledere Professor Pål Skalle og Post doc Jesus De Andrade Correia, alle ved Institutt for geoscience og petroleum.

Serhii Lozovyi har disputert

Hans avhandling har tittelen «Seismic Dispersion and the Relation between Static and Dynamic Stiffness of Shales». Bedømmingskomiteen har bestått av Professor Ida Lykke Fabricius, Technical University of Denmark, Professor Tor Arne Johansen, Universitetet i Bergen og Professor Børge Arntsen, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen: “Calibration of seismic reflection signatures to well and laboratory measured seismic parameters”. Hovedveileder har vært Professor Andreas Bauer og medveileder Professor Rune Holt, begge Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU.

Statssekretær Rebekka Borsch (V) åpner Porelab-konferanse!

Porelab Centre of Excellence

Fredag 1. juni holder Senter for fremragende forskning PoreLab- Porus Media Labaratory konferanse, med statssekretær Rebekka Borsch (V) som åpningstaler.

Borsch «gratulerer senteret med formell status som Senter for fremragende forskning – og lykke til med svært viktig arbeid i årene som kommer»

Senteret kombinerer metoder fra fysikk, kjemi, geologi og geofysikk, kunnskap som blant annet er nyttig for effektiv utvinning av olje eller rent vann i tørkeområder.
SFF PoreLab er delt mellom NTNU og Universitetet i Oslo (UiO)

Yuriy Ivanov har disputert

Hans avhandling har tittelen: «Kinematic Attributes in Tilted Orthorhombic Media». Bedømmingskomiteen har bestått av Dr. Ivan Pšenčik, Institute of Geophysics – Academy of Sciences of the Czech Republic, Professor Zvi Koren, Tel-Aviv University og professor II Ketil Hokstad, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen: “Exploration for blind geothermal systems”. Hovedveilederen har vært professor Alexey Stovas, Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU og medveileder professor Tariq Alkhalifah, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia.

Styringskomitemøte for ANTHEI i Dar es Salaam

Samarbeidsprosjektet ANTHEI er mellom NTNU, Universidade Agostinho Neto i Angola og University of Dar es Salaam i Tanzania. Prosjektet er finansiert av NORAD gjennom programmet EnPe, med tilleggsfinansiering av Statoil i Angola og Tanzania. Det siste opptaket av studenter fra Tanzania til NTNUs masterprogram var høsten 2017, og programmet avsluttes i 2019. Studentene oppholder seg ett år ved NTNU og siste året i hjemlandet. Forrige uke ble årets styringskomitemøte avholdt ved UDSM i Dar es Salaam, se program.

SPE-priser til Ole Torsæter og Egil Tjåland

Society of Petroleum Engineers (SPE) har tildelt prisen «Society of Petroleum Engineers North Sea 2018 Regional Management and Information Award» til professor Ole Torsæter og prisen «Society of Petroleum Engineers North Sea 2018 Regional Distinguished Achievement Award for Petroleum Engineering Faculty Award» til instituttleder Egil Tjåland. Gratulerer til begge!