Teknas president: Bare å gratulere alle som velger olje- og gasstudier i år

Teknas president, Lise Lyngsnes Randeberg, sier at de som begynner på petroleumsstudier i år er garantert jobb når de er ferdige. Hun baserer dette på langsiktigheten for norsk olje- og gassvirksomhet og dagens aldersfordeling i bransjen, slik at det trengs teknologer og realister i lang tid fremover. Norge er helt avhengig av å ivareta de fagmiljøene som finnes i dag.

Adresseavisen skriver om sommerskolen og rekruttering til petroleumsstudier ved NTNU

Samarbeidet mellom Memorial University (MUN) og NTNU, som del av vårt INTPART-prosjekt, omfatter en sommerskole, hvor studenter fra petroleums-, marin-, og logistikkrelaterte program fra begge universitetene bruker 6 uker av sommeren til et gruppeprosjekt for utvikling av konsepter for utbygging av oljefelt i arktiske forhold. I fjor ble skolen holdt i St. John’s med vekt på felt offshore Newfoundland, mens skolen i år er ved NTNU med vekt på felt i Barentshavet. Adresseavisen har intervjuet to av NTNU-studentene, Amalie og Markus, om sommerskolen, og samtidig diskutert jobbsituasjonen for studenter i petroleumsrelaterte program ved NTNU.

Simulering av økt oljeutvinning med GeoDict – samarbeid med Math2Market GmbH

Institutt for geovitenskap og petroleum har fått tilgang til den digitale bergartsfysikkprogramvaresuiten GeoDict for simulering av injeksjonsprosesser i porøse media, med mål om å modellere økt oljeutvinning. Hovedkontaktpunktet ved vårt institutt er postdoktor Hamid Hosseinzade Khanamiri.

GeoDict-programvaren ved NTNU består av flere utdanningslisenser og gir petroleumsteknologistudentene tilgang til ledende teknologi for digital bergartsfysikk. GeoDict er utviklet og markedsført av Math2Market GmbH i Tyskland og instituttet setter pris på deres engasjement for våre studenter.

For mer informasjon om GeoDict-programvaren, klikk her.

Ny kontrakt til Solution Seeker

Solution Seeker er et utspring fra IO-senteret, basert på prosjektresultater innen produksjonsoptimalisering som Bjarne Foss og Vidar Gunnerud var nøkkelpersoner for utviklingen av. Selskapet er under oppbygging og har nå kontrakter med fire oljeselskaper for optimalisering av brønnproduksjon for deres oljefelt. Deres siste kontrakt er nettopp inngått med det franske selskapet ENGIE.

Besøk til NED University i Karachi

NEDUET og NTNU sammen med studenteneNED University of Engineering and Technology i Karachi har et pågående samarbeid med NTNU gjennom prosjektet Norwegian Center of Excellence in Petroleum Studies, og har denne uken besøkt NEDUET i Karachi for første gang.

NTNU har hatt en rekke møter og besøk til forskjellige institutt ved NEDUET i tillegg til å besøke Pakistan Petroleum Limited (PPL) og ENI Pakistan.

Fra vårt institutt deltok Egil Tjåland, Jon Kleppe og Patrick Reurink.