Nytt forskningssenter (Petrosenter) til SINTEF/NTNU

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg gratulerer SINTEF og NTNU med det nye forskningssenteret med navnet LowEmission. Senteret er av typen Petrosenter, og vil få en støtte fra Forskningsrådet på 15 MNOK/år i 8 år. I tillegg kommer støtte fra industripartnere og gjennom egeninnsats fra SINTEF og NTNU. Fra IGB vil bl.a. Milan Stanko og Carl Fredrik Berg være aktive i senteret. Malin Torsæter i SINTEF vil være senterleder. Se også pressemelding fra OED.

 

MarMine workshop i januar

MarMine project logo

Prosjektgruppen bak MarMine arrangerer en workshop på letestrategier for massive sulfider på havbunnen i januar og ønsker å invitere alle interesserte til deltakelse.

Workshopen arrangeres på  Park Inn Hotel, Gardermoen, 24. januar, 2019, fra kl. 09:00.

For agenda and registering, gå direkte til registreringsskjema, her.

Påmeldingsfrist: 17. desember.

Graduation Ceremony i Dar es Salaam

ANTHEI, Angolan-Norwegian-Tanzanian-Higher-Education-Initiative, er et NORAD-støttet utdanningsprosjekt mellom University of Dar es Salaam (UDSM) i Tanzania, Universidade Agostinho Neto (UAN) i Angola og NTNU, sterkt støttet av Equinor  Angola og Equinor Tanzania. Prosjektet startet i 2012 og har som mål å bidra til å bygge opp petroleumsutdanning ved de to universitetene. Dels utdannes masterkandidater og doktorkandidater som kan bidra til dette i hjemlandet, og dels bidrar NTNU til utvikling av selvstendige studieprogram ved universitetene. Hittil har 50 masterkandidater fra Tanzania blitt utdannet ved NTNU som del av ANTHEI. Selv om kandidatene har fått graden fra NTNU, arrangeres det hvert år en Graduation Ceremony ved UDSM. I år foregikk seremonien sist fredag, se bilder her. Seremonien er dekket av avisene Guardian on Sunday og Sunday News i Dar es Salaam.

Chhatra Bahadur Basnet har disputert

Hans avhandling har tittelen «Applicability of Unlined/Shotcrete Lined Pressure Tunnels for Hydropower Projects in the Himalaya». Bedømmingskomiteen har bestått av: professor Jonny Sjøberg, Luleå University of Technology, professor Rajinder Kumar Bhasin, NGI og førsteamanuensis Randi Kalskin Ramstad, IGP, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen “Stress measurements in rock – recent developments, pros and cons, and future directions”. Veileder har vært professor Krishna Panthi, IGP, NTNU.

Liyuan Chi har disputert

Avhandlingens tittel er «Shock Compression and Fractures in Laboratory Rock Blasting». Bedømmingskomiteen har bestått av Professor Jose A. Sanchidrian, Universidad Politecnica de Madrid, Regional Manager Vegard Olsen, Franzefoss Pukk AS og førsteamanuensis Pål Drevland Jakobsen, NTNU. Prøveforelesningens tittel var “Blasting technology and explosives industry in China – a comparison to Europe”. Professor Zongxian Zhang, University of Oulu, har vært kandidatens hovedveileder og Professor Charlie Chunlin Li, IGP og Professor Arne Aalberg, Universitetssenteret på Svalbard har vært medveiledere. Forskningen har vært utført ved Universitetssenteret på Svalbard.