Egil Tjåland er ansatt som instituttleder for IGB for de neste 4 år

I IVs styremøte sist mandag ble instituttledere ved IV-fakultetet ansatt i årmålsstillinger for 4 år, med oppstart 1.8.17. For IGP ble Egil Tjåland ansatt, og de øvrige er: Terese Løvås (EPT), Carl Christian Thodesen (IBM), Hans Petter Hildre (IBH),  Sverre Steen (IMT), Torbjørn Skogsrød (IVB), Karl Vincent Høiseth (KT). Torgeir Welo er fungerende instituttleder for MTP.

Tanzanianske studenter møter Statoil

Richard Wilfred Rwechungura fra Statoil Tanzania og Toril Karlberg Dyreng, som er Statoils letesjef for Indiahavet, besøkte instituttet i dag og hadde møte med 13 masterstudentene fra Tanzania som studerer petroleumsfag og prosjektledelse. Møtet har som formål å oppdatere studentene om utviklingen av det store utbyggingsprosjektet for de store gassfeltene som er funnet utenfor Tanzania.

Feltarbeid i Cornwall

I emnet Mineralforekomstmodellering lærer studentene hvordan man iverksetter et malmgeologisk prosjekt. Hvor og hvordan man innsamler basisdata og skrive en nøktern rapport som gir den nødvendige informasjon til investorer, klienter og andre beslutningstakere som skal sponse videre undersøkelser. For å kunne gjøre det trenger studentene felterfaring. Her ser vi noen bilder fra feltarbeid i Cornwall. Stranden er Portcurno, De andre fra Carn Barra og Lands End, hvor de ser på granitt og turmalinteksturer.

Lands End
Carn Barra

Besøk fra Pakistan

En delegasjon fra Pakistans Ministry of Planning, Development and Reform sammen med den norske ambassaden i Islamabad besøkte instituttet i dag. Delegasjonen besto av Mr. Tanweer Ahmed Sheikh, Dr. Mohammad Afzal, Mr. Tom Jørgen Martinussen and Mr. Zafar Hasan. Formålet var gjennomgang av PAK3004-prosjektene som har NTNU og Statens Kartverk som partnere i Norge. Vårt institutt er partner i prosjektet «Norwegian Centre of Excellence for Petroleum Studies» ved NED University of Engineering and Technology.

Ocean Week

Den årlige Ocean Week-konferansen presenterer den siste utviklingen innen havforskning og oppfordrer kunnskapsutvekslingen mellom forskere, industri og myndigheter. Fra IGP deltok Førsteamanuensis Kurt Aasly,  Førsteamanuensis Steinar Løve Ellefmo, Postdoktor Ben Snook, samt P.hd kandidatene Maxime Lesage og Anna Lim.  Instituttet var representert i paralell-og pitchesesjonene innen Marine Minerals.

Maxime Lesage pitcher sitt phd prosjekt
Anna Lim pitcher sitt phd prosjekt

 

SFF PoreLab annonserer flere ledige PhD og postdoc-stillinger

SFF PoreLab har annonsert flere PhD og postdoc-stillinger som er beskrevet i mer detalj på JobbNorge.

PoreLab er et Senter for Fremragende Forskning etablert i 2017 og plassert ved NTNU i Trondheim og UiO i Oslo. Fokus er på fysikk i porøse medier og bruk av eksperimentelle, teoretiske og datadrevne metoder. Senteret er ledet av fem professorer innen fysikk, kjemi, og reservoarteknikk.

Tunneleksperter fra instituttet på seminar i Hong Kong

Tunnelseminaret i Hong Kong med hovedtema «Cost efficient cavern construction in hard rock» ble en stor suksess med over 400 deltakere.

Seminaret var arrangert av NTN (Norwegian Tunnelling Network) i samarbeid med det norske Konsulatet og bransjeorganisasjoner i Hong Kong.

Fra IGP deltok Prof. Bjørn Nilsen og Prof. II Eivind Grøv blant de 12 NTN-foreleserne på seminaret.

Seminaret er omtalt her

Studenter fra Newfoundland gir presentasjon i P13 i dag kl. 13:15

Jenny Kim og Daniel Sivira er i avslutningsfasen av sine masterstudier ved Memorial University Newfoundland (MUN). Tirsdag 2. mai kl. 13:15-14 presenterer de sitt arbeid i P13.  Tittelen på foredraget er «Experimental Investigationon of EOR by Injecting SiO2 Nanoparticles as Water Additive with Application to the Hebron Field.» Jenny og Daniel deltok begge i sommerskolen 2016, som ble arrangert av NTNU og MUN i St. John’s, med 12 deltakende studenter fra de to universitetene.

85% av petroleumsstudentene er borte i den kriserammede oljebransjen

Søndagens utgave av Aftenposten har et stort oppslag om fallet i studentopptak til petroleumsstudier. Forsiden er viet til et bilde av 3 studenter, inkl. vår 5.-klassestudent Tonje Bjerga, som har vært på Edvard Grieg-plattformen i regi av Lundin. Aftenposten har intervjuer med studentene, sjefen for Lundin Norge, Kristin Færøvik (tidligere petroleumsstudent ved NTNU) og instituttleder Egil Tjåland. Det spås mangel på fagfolk og lønnsfest i tiden fremover.