ODs ressursrekneskap per 31. desember 2018

Ved utgangen av fjoråret var Oljedirektoratets estimat for totale påviste og ikke påviste petroleums­ressursar på norsk kontinental­sokkel ca. 15,6 milliardar standard kubikkmeter olje­ekvivalentar. Dette er en økning på 24 millionar siden forrige ressursregnskap. Til nå er 47 prosent av de totale ressursene produsert. Se ODs nettsider.

Et av IGPs studieprogram på topp 10 av høyest vurderte ved NTNU

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) publiserer årlig Studiebarometeret, der studentene svarer på hvor tilfredse de er. I går kom resultatene for 2018, og er gjengitt i Adresseavisen. Studieprogrammet Petroleum Engineering er det tiende mest populære blant studentene ved NTNU, med en skåre på 4,63. Høyest mulig skåre er 5.

Besøk av Bangladeshs ambassadør

Bangladeshs ambassadør til Norge, Sverige og Finland, Nazmul Islam, besøkte instituttet i dag sammen med Bangladeshs konsul i Trondheim, Håkon Knudsen, og vår tidligere student Aminul Islam, nå i Equinor. Formålet med besøket var å diskutere mulighetene for å etablere et samarbeid mellom BUET i Bangladesh og NTNU, med mål å bygge opp petroleumsutdanning der. Vi har tidligere hatt samarbeid med BUET, ledet av Pål Skalle, og finansiert av NORAD gjennom NOMA-programmet. Fra instituttet deltok Alexey Pavlov, Sigve Hovda, Knut Backe og Jon Kleppe.

Nettverksmøte for UoH hos Norog

Norsk olje og gass arrangerte i dag et nettverksmøte i deres lokaler i Oslo. Norogsjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ledet møtet, som fokuserte på rekruttering av studenter til petroleumsrelaterte studier ved universiteter og høgskoler i Norge. Fra NTNU deltok instituttleder Egil Tjåland, som også holdt innlegg. Se agenda og deltakerliste.

Ny Akademiaavtale mellom Equinor og NTNU er inngått

En ny Akademiaavtale mellom Equinor og NTNU ble inngått i dag. Avtalen er gyldig for 2019-2023, og er den tredje avtalen siden Statoil og Hydro Olje ble slått sammen. Det fokuseres på forskning og utdanning innen 4 områder:  1) Forskning og utdanning innen petroleumsfagene, 2) Miljølaster på marine strukturer, 3) Digitalisering innen energisystemer og 4) Energiomstilling. Se også oppslag på NTNUs og Equinors nettsider , og i Adresseavisen.

Kronikk i Adressa om mineralutvinning til havs

I gårsdagens Adresseavisen har Ingrid Schjølberg og Egil Tjåland en kronikk om mineralutvinning til havs, med overskriften «Trondheim, hovedstad for mineral-utvinning til havs?«. Kronikken er et ledd i å skape blest om dette viktige fagområdet, etter at NTNU har ledet an i etableringen av nettverket MarMine, som består av sentrale aktører i akademia og industrien, med formål om å fremme forskning på og etterhvert utvinning av mineraler fra havbunnen.

Workshop on marine mining was arranged by IGP at Gardermoen today

IGP’s Kurt Aasly and Steinar Ellefmo arranged the seminar «MarMine workshop on Exploration strategies for Seaflor Massive Sulfides (SMS)» at Gardermoen today. The seminar was arranged as part of the MarMine project and in addition to representatives from the project partners, speakers and delegates from national and international research institutions and industry had been invited. A total of 50 delegates joined the workshop. Agenda for the seminar can be seen here.

Charlie Li har fått Trondheims Døråpnerpris

Under en tilstelning i går fikk professor Charlie Li tildelt Døråpnerprisen av ordføreren i Trondheim, se her. Prisen tildeles til personer som  markedsfører Trondheim og regionen gjennom kultur-, idrett- og kongressarrangement. Charlie fikk prisen fordi han i 2018 sto bak 3rd International Conference on Rock Dynamics and Applications (RocDyn) i Trondheim med 170 deltagere fra hele verden. Og neste år kommer den store konferansen Eurock 2020 med 700 deltagere til Trondheim og Norge for aller første gang.