Marine mineraler i Japan

Ingrid Schjølberg, Steinar Løve Ellefmo og Patrick Reurink fra NTNU var i Japan første uke på mars for å delta på et seminar om den norske aktivitetetn knyttet opp mot marine mineraler i Norge ved den Norske Ambassaden i Tokyo med Ocean Mining Industry Promotion Round Table. Leder for Research Institute of Ocean Economics, Hiroyuki Nakahara presenterte det siste innen aktiviteter på Japansk side, mens den norske delegasjonen presenterte det siste innen havromsforskning, marine mineraler og overføringsverdi fra olje og gassindustri til leting etter og utvinning av marine mineraler.

I løpet av turen ble også University of Tokyo, Maki Laboratory of Underwater Platform Systems og JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) besøkt og samarbeid ble diskutert.

  

Alle bilder: Steinar Løve Ellefmo

Besøk fra RWTH Aachen og TU Delft

Onsdag 22.mars fikk instituttet besøk av direktøren Bernd Lottermoser og senioringeniør Tobias Braun ved Institute of Mineral Resources Engineering ved RWTH Aachen University. Mulig etablering av masterprogram i European Mining, Minerals and Enviromental Program (EMMEP) mellom RWTH Aachen, TU Delft og NTNU ble diskutert.

Bilde: fv. Prof. Rune Berg-Edland Larsen, Førsteamanuensis Bjørn Eske Sørensen,  Tobias Braun ( RWTH Aachen), Prof. Bernd Lottermoser (RWTH Achen), Prof. Suzanne McEnroe

Mer om EMMEP-programmet her

Besøk fra Indias ambassadør til Norge

Mandag 20. mars besøkte Indias ambassadør til Norge Debraj Pradhan Trondheim og NTNU, inklusive vårt institutt. Potensielt samarbeid mellom India og Norge ble diskutert, og pågående forskning innen leting etter marine mineraler, mineralproduksjon og geofysikk ble presentert.

På bildet: Professor Ståle E. Johansen, instituttleder Egil Tjåland, professor Hanumantha Rao Kota, Hans Eksellense Debraj Pradhan, konsul Rita Kumar og Professor Martin Landrø. Forskningskoordinator Patrick Reurink deltok også på møtet.

Besøk fra EMAS

Fredag 17.mars fikk instituttet besøk fra European Microbeam Analysis Society (EMAS), som undersøkte muligheten for å legge EMAS-møte til Trondheim i 2019.  Det ble en fin diskusjon hvor vi fikk presentert EM-lab, som vi har i samarbeid med Institutt for materialteknologi. Møtet er også høyaktuelt for vår tredje samarbeidspartner i mineralkarakteriseringssentret  CAMOC, NGU.

Vi håper på å bli valgt som vert!

Les mer om EMAS her

Bedriftsbesøk til Statoil Stjørdal

Onsdag 15.mars arrangerte Bergstuderendes forening bedriftsbesøk for studenter fra Petroleumsfag til Statoils driftskontor på Tangen, Stjørdal.  Her fikk de innblikk i hvordan driftskontoret styrer feltene fra Haltenbanken til Barentshavet, og hvordan to nyutdannede nå jobber med operasjoner på Heidrun- plattformen. Det ble også tid til å se på kjerneprøver fra det aller «helligste».

Bilde: Marte Møller.
Bildene er tatt med tillatelse fra Statoil
Bilde: Marte Møller.
Bildene er tatt med tillatelse fra Statoil