Studentgruppe kvalifiserte seg til Petrobowl-finalen

En gruppe studenter i petroleumsfag deltok i den regionale (Europa og Russland) kvalifiseringen som ble avholdt i Krakow, Polen 9.-11. april 2018, se rapport. Gruppen er nå kvalifisert til å delta i finalen som avholdes under SPE Annual Technical Conference and Exhibition 2018 i Dallas, Texas 24.-26. september 2018. Gruppen består av Abdul Saboor Khan, Muhammad Umer Azam, Muhammad Iffan Hannanu, Subhi Sadigov, og Juan Manuel Montoza. Gratulerer!

 

Norsk olje og gass: Økning i søkertall for Petroleumsfag ved NTNU

Etter flere dårlige år, viser de foreløpige tallene fra Samordna opptak en økning i søkertallet til Petroleumsfag ved NTNU, se oppslag fra Norsk olje og gass. Selv om søkertallet er mye lavere enn ønsket, kan det bety at den nedadgående trenden har snudd. Norsk olje og gass anslår at det trengs 22000 nye oljejobber  fremover til 2020.

Flest søkere innen geofag til NTNU

Søkertall fra Samordna opptak er nå publisert. Geologi ved NTNU fikk flest førstevalgsøkere innen geofagene. På tredjeplass finner vi Tekniske geofag. Størst prosentuell økning (17%)  i antall søkere fikk Petroleumsfag ved NTNU.

Instituttleder Egil Tjåland uttaler følgende: Det er gledelig at våre studieprogram har en økning i søkere pr. studieplass. Vi ser også at det for første gang siden 2013 er en økning i antall søkere på petroleumsfag.

 

 

Besøk til Verdalskalk

I emnet Norges geologi og georessurser lærer studentene om Norges berggrunnsgeologi, tektonisk utvikling og georessurser både på land og offshore. Det gis oversikt over geologiske ressurser: som fossil- og fornybar energi, CO2-lagring, grunnvann, mineraler, pukk, grus, m.m., verdikjeden fra mineralforekomst til mineralprodukt, og miljøaspekter.
Forrige uke var studentene i emnet på besøk hos Verdalskalk AS, hvor de fikk se hvordan et kalkbrudd opereres.

Teknologidagene 2018

Institutt for geovitenskap og petroleum var tilstede på Teknologidagene 2018! Denne dagen er for elever som går siste året på videregående, og som har interesse for realfag og teknologi.

Takk til IGPs studentene som stilte opp med aktiviteter på arrangementet som ble holdt i Realfagbygget på mandag 9. april

Stand for geologi med mikroskopi
på stand for tekniske geofag, petroleumsfag og geologi

Sneha Sayindla har disputert

Avhandlingens tittel er «Study of cuttings transport using oil-based and water-based drilling fluids». Bedømmingskomiteen har bestått av Associate Professor Evren Ozbayoglu, University of Tulsa, Bore- og kompletteringsleder Tor Henry Omland, Statoil og førsteamanuensis Sigve Hovda, NTNU. Prøveforelesningen hadde tittelen «The criticality of particle size monitoring during drilling operations». Hovedveileder har vært professor Pål Skalle, og medveileder professor James Dawson, Institutt for energi- og prosessteknologi.